Hai kịch bản kinh tế của Hà Nội nửa cuối năm 2021

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội đã đưa ra hai kịch bản kinh tế cho Thủ đô trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2021.
Hai kịch bản kinh tế của Hà Nội nửa cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Hai kịch bản kinh tế của Hà Nội nửa cuối năm 2021 - Ảnh 2.