Hải Phòng phá dỡ 18 chung cư cũ, xây mới gần 2.700 căn hộ

Hải Phòng đã triển khai phá dỡ 18 chung cư, quy mô 973 căn hộ để xây mới 7 chung cư với tổng số 2.654 căn hộ.

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn năm 2022. Theo đó, thành phố đã triển khai phá dỡ 18 chung cư, quy mô 973 căn hộ (gồm một chung cư U19 Lam Sơn; ba chung cư U1, U2, U3 Lê Lợi; 14 khu chung cư Đồng Quốc Bình) để xây mới 7 chung cư (gồm một tòa tại vị trí U19 Lam Sơn; hai tòa N1, N2 tại vị trí U1, U2, U3 Lê Lợi; 4 tòa chung cư Đồng Quốc Bình) với tổng số 2.654 căn hộ.

Cụ thể, năm 2017, Hải Phòng xây dựng khu chung cư U19 Lam Sơn; phá dỡ 1 chung cư cũ cao ba tầng, quy mô 43 căn hộ để xây dựng chung cư mới cao 5 tầng, quy mô 56 căn hộ.

Năm 2018, TP xây dựng khu chung cư N1+N2 Lê Lợi; phá dỡ ba chung cư cũ ba tầng, quy mô 103 căn hộ để xây dựng hai tòa chung cư mới cao 6 tầng, quy mô 126 căn hộ.

Giai đoạn 2018 - 2021, địa phương xây chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình; phá dỡ 4 chung cư cũ 5 tầng, quy mô 314 căn hộ để xây dựng hai tòa chung cư mới cao 29 tầng, quy mô 1.456 căn hộ.

Giai đoạn 2019 - 2022, Hải Phòng tiếp tục xây dựng chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình; phá dỡ 10 chung cư cũ cao 3 tầng, quy mô 513 căn hộ để xây dựng hai tòa chung cư mới cao 29 tầng, quy mô 1.016 căn hộ. 

Hiện tại, công trình đã thi công xong phần thô, đang triển khai thi công phần hoàn thiện; dự kiến bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong năm 2022.

UBND TP Hải Phòng cho biết, trong năm 2021, chỉ tiêu xây dựng, cải tạo chung cư cũ chưa đạt kế hoạch đề ra; việc cải tạo chung cư cũ gặp nhiều khó khăn, kết quả sử dụng quỹ đất mời gọi đầu tư còn nhiều hạn chế. 

Giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đặt kế hoạch phát triển 354.420 m2 sàn, xây mới 5.402 căn hộ. 

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu Bắc Cầu nối Đông Anh - Long Biên, Hà Nội
Cầu Bắc Cầu vượt sông Đuống dự kiến được xây dựng nối huyện Đông Anh và quận Long Biên, Hà Nội.