Hậu Giang có thêm ba khu đô thị gần 500 ha tại huyện Châu Thành

Ba dự án khu đô thị tại xã Hữu Phú, xã Đông Phú và thị trấn Mái Dầm có tổng quy mô 492,6 ha sẽ được lập quy hoạch trong năm nay.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt bổ sung danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022.

Cụ thể là ba dự án tại huyện Châu Thành gồm quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 2, xã Hữu Phú (194,6 ha); Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2, xã Đông Phú (142 ha) và Khu đô thị mới sông Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm (156 ha).

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức đăng tải thông tin về các đồ ánđể mời gọi nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập ba đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

chọn
Cần Thơ dự kiến nâng cấp quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ vào đầu 2025
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (Km00 - Km07) đi qua hai quận của TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Bình Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, khởi công vào quý I/2025.