Hình ảnh tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp - QL3, huyện Đông Anh đang xây dựng

Tuyến đường nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực quy hoạch TTHC huyện Đông Anh, Hà Nội dài hơn 2 km đang triển khai xây dựng.

 Sơ đồ tuyến đường nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực quy hoạch TTHC huyện Đông Anh. 

 Ngày 07/12/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5463/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500, huyện Đông Anh, Hà Nội.   Tuyến đường này có điểm đầu ở nút giao đường Lê Đình Thiệp - QL3. Đoạn đầu tuyến đi qua thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương. 

 Đây là tuyến đường dài 2,42 km, đi qua các thôn Tuân Lề, Lễ Pháp, Trung Oai và Tiên Kha của xã Tiên Dương. Tuyến đường này rộng từ 27,5 đến 32 m và kết thúc ở đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lối vào thôn Trung Oai.

 Theo ghi nhận, tuyến đường này được triển khai xây dựng hơn 1 năm qua, đây là đoạn thôn Tuân Lề hướng về đường Võ Nguyên Giáp. Trên đoạn tuyến này hiện vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

 Dự án này có thời gian thi công trong 730 ngày. 

 Đoạn qua thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương chủ yếu đi qua đất nông nghiệp. 

 Quy mô mặt cắt ngang đường gồm: Đoạn A - B có mặt cắt ngang 30m gồm lòng đường 2x7m, dải phân cách giữa 1m, vỉa hè hai bên 2x7,5m. Riêng đoạn tuyến đi qua phía Bắc khu dân cư thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương (chiều dài khoảng 200m) bề rộng mặt cắt ngang mở rộng cục bộ khoảng 32m để chỉ giới đường đỏ cơ bản trùng mặt nhà dân hiện có tránh tạo phần đất xen kẹt. 

 Đoạn B - C có mặt cắt ngang rộng 30m gồm lòng đường 2x7m, dải phân cách giữa 1m, vỉa hè hai bên 2x7,5m. Đoạn từ điểm C36 đến điểm C34 có mặt cắt ngang rộng  27,5m gồm lòng đường 2x7m, dải phân cách giữa 1m, vỉa hè phía Đông Nam rộng 7,5m, vỉa hè phía Tây Bắc rộng 5m (qua ô đất cây xanh). 

 Theo quy hoạch, nút giao tuyến đường với quốc lộ 3 là giao bằng, tổ chức giao thông bằng các đảo dẫn hướng; nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đấu nối vào đường gom dọc đường Võ Nguyên Giáp, chỉ tổ chức giao thông rẽ phải vào và ra tuyên đường. 

 Tuyến đường có chiều dài 2,42km có điểm đầu giao với Quốc lộ 3, điểm cuối giao với đường Võ Nguyên Giáp. 

Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp kết nối đến trung tâm huyện Đông Anh dễ dàng hơn.