Hỗ trợ đổi xe máy cũ cho người dân Hà Nội?

Chương trình đổi xe máy cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề xuất sẽ hỗ trợ cho người dân lên đến 4 triệu đồng.

Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép phối hợp với Hiệp hội Xe máy Việt Nam triển khai chương trình "Nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải và hỗ trợ đổi xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố".

Cụ thể, theo Zing, với chương trình này, Hà Nội sẽ và lắp đặt thiết bị đo kiểm cho 8 đại lí sửa chữa, bảo dưỡng xe máy để đo khí thải phương tiện tại 6 quận trên địa bàn Thủ đô.

Thêm vào đó, Sở TN-MT cũng cho biết, thành phố sẽ có 30 trạm đổi xe cùng các cán bộ kĩ thuật để thực hiện hoạt động này.

Sở TN-MT dự kiến sẽ có 5.000 xe được đo kiểm khí thải. Đồng thời, người dân khi đưa xe đến kiểm tra khí thải sẽ được hỗ trợ bằng hiện vật có giá trị khoảng 300.000 đồng. Bên cạnh đó, trường hợp muốn đổi xe máy người dân có thể được hỗ trợ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước giao cho Sở TN-MT.

Ngoài ra, thông tin từ báo Pháp luật TP HCM, chương trình cũng sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất phối hợp với công ty tái chế nhằm đảm bảo thu hồi và xử lí 100% không tái sử dụng những xe máy cũ.

Sở TN-MT Hà Nội được giao sẽ phối hợp với các cơ sở ban ngành liên quan thống nhất đề xuất và sẽ báo cáo lại với UBND thành phố trước ngày 15/9 tới.chọn