HoREA đề xuất ba mức tăng giá đất ở TP HCM, cao nhất gấp đôi hiện tại

Trong văn bản kiến nghị, HoREA cho rằng Hà Nội và TP HCM cần có khung giá đất riêng của mỗi thành phố để phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù và sự khác biệt của hai TP.

Liên quan đến những sự thay đổi về khung giá đất giai đoạn 2019-2024, Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị về xây dựng khung giá đất của các đô thị.

Theo HoREA, qui định khung giá đất của các đô thị phù hợp với loại đô thị, tính đặc thù, sự khác biệt và tương quan giữa các đô thị trong cùng vùng kinh tế. 

20191105_120022

Ảnh minh họa: Minh Anh.

Đối với ba đô thị loại một là thành phố trực thuộc trung ương gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, HoREA đề nghị qui định khung giá đất riêng với mức giá riêng cho từng thành phố, do các thành phố này cũng có nhiều điểm đặc thù, khác biệt và thuộc ba vùng kinh tế khác nhau tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Đáng chú ý, HoREA đề nghị qui định khung giá đất riêng đối với Hà Nội và TP HCM bởi không hợp lý và không phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù và sự khác biệt của hai TP.

Liên quan đến khung giá đất đối với đô thị đặc biệt TP HCM, HoREA cho hay hiệp hội có nghiên cứu ba phương án xây dựng khung giá đất. 

Cụ thể, phương án đầu tiên là giữ nguyên mức giá tối thiểu, tăng khoảng gấp đôi mức giá tối đa so với mức giá hiện nay.  Nhưng theo HoREA, phương án này có mức giá quá cao, không phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường, sẽ tác động đẩy giá thị trường bất động sản lên cao.

Còn phương án thứ hai là giữ nguyên mức giá tối thiểu, tăng khoảng gấp rưỡi mức giá tối đa so với mức giá hiện nay. Và phương án thứ ba là giữ nguyên mức giá tối thiểu, tăng khoảng 1/3 mức giá tối đa so với mức giá hiện nay.

Theo phương án thứ ba, khung giá đất ở có giá tối thiểu là 1,5 triệu đồng/m2, giá tối đa là 215,4 triệu đồng/m2. Còn khung giá đất thương mại, dịch vụ có giá tối thiểu là 1,2 triệu đồng/m2, giá tối đa là 172,3 triệu đồng/m2.

Đối với khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, theo phương án ba, có giá tối thiểu là 900.000 đồng/m2, giá tối đa là 129,2 triệu đồng/m2.

Trên cơ sở đó, HoREA đánh giá phương án thứ hai có mức giá hợp lí nhất. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tác động đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường BĐS, HoREA lại đưa ra đề nghị chọn lựa phương án thứ ba. 

chọn