Hưng Yên đấu giá 6 thửa đất ở tại huyện Ân Thi, khởi điểm 9,5 triệu đồng/m2

6 thửa đất để xây dựng nhà ở tại các khu dân cư mới xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên, gồm thửa số 27 tại khu LK-01, các thửa số 68; 69; 70; 77; 78 tại khu LK-04, sẽ được đem ra đấu giá ngày 1/7.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND xã Bãi Sậy.

Cụ thể là quyền sử dụng 6 thửa đất để xây dựng nhà ở tại các khu dân cư mới xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên, gồm thửa số 27 tại khu LK-01, các thửa số 68; 69; 70; 77; 78 tại khu LK-04.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá tại UBND xã Bãi Sậy và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tại UBND xã Bãi Sậy từ 14h đến hết giờ hành chính ngày 28/7.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 8h, ngày 1/7 tại hội trường UBND xã Bãi Sậy.

Tiền đặt trước là 140 triệu đồng; giá khởi điểm 9,5 triệu đồng/m2.

Thời gian xem tài sản từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

Nguyên tắc đấu giá, đấu từng thửa đất, mỗi bộ hồ sơ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá một thửa đất, khách hàng đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng thửa đất nào, thì chỉ được bỏ phiếu tham gia trả giá thửa đất đó.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Bãi Sậy hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, điện thoại 02213.552153.

chọn
KCN Bắc Thạch Hà của VSIP dự kiến xây dựng vào quý II/2024, nằm cạnh cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng và hai quốc lộ
KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 do VSIP làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 8 vừa qua. Dự án này có quy mô hơn 190 ha, tổng mức đầu tư khoảng 65 triệu USD, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027.