Hưng Yên đấu giá 80 suất đất ở tại huyện Ân Thi, khởi điểm từ 9,5 triệu đồng/m2

80 suất đất để xây dựng nhà ở tại các khu dân cư mới xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên, có giá khởi điểm từ 9,5 đến 14,88 triệu đồng/m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND xã Bãi Sậy.

Cụ thể là quyền sử dụng 80 suất đất để xây dựng nhà ở tại các khu dân cư mới xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên, gồm khu LK-01 (từ suất số 1 đến suất số 34), khu LK-02 (từ suất số 35 đến suất số 40), khu LK-03 (từ suất số 41 đến suất số 58), khu LK-04 (từ suất số 59 đến suất số 80).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá tại UBND xã Bãi Sậy từ ngày 4/4 đến hết ngày 18/4; tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào ngày 19/4.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước dự kiến đợt I tại UBND xã Bãi Sậy từ 14h đến hết giờ hành chính ngày 18/4, và đợt II tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ 14h đến hết giờ hành chính ngày 19/4.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 7h30 ngày 22/4 tại hội trường UBND xã Bãi Sậy.

Tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến là 140 triệu đồng; giá khởi điểm có 4 mức giá 9,5; 11,4; 12,4; và 14,88 triệu đồng/m2.

Thời gian xem tài sản từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên, địa chỉ số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, điện thoại 02213.552153.

 

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.