Hưng Yên thu hút 271 dự án FDI

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 209 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 271 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ USD.

Các dự án FDI bao gồm: 270 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4,9 tỷ USD và một dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký 123,4 triệu USD. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 539 ha.

Hiện nay, 19 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu với 143 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,3 tỷ USD, chiếm 52,77% về số dự án và 65,59% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là Hàn Quốc với 49 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 36,6 triệu USD, chiếm 18,08% về số dự án và 10,72% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc với 28 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 360,8 triệu USD, chiếm 10,33% về số dự án và 7,21 % tổng vốn đầu tư...

Các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trong tỉnh bao gồm: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, với khoảng 57.000 lao động.

Năm 2022, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Trong số đó, ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu Bắc Cầu nối Đông Anh - Long Biên, Hà Nội
Cầu Bắc Cầu vượt sông Đuống dự kiến được xây dựng nối huyện Đông Anh và quận Long Biên, Hà Nội.