[Infographic] 14 vị trí dự kiến sắp làm nhà ở xã hội tại Hải Dương

Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội dự kiến triển khai giai đoạn 2023 - 2025. Có 14 dự án sẽ được triển khai, trong đó chủ yếu tập trung tại TP Hải Dương.