[Infographic] Loạt dự án gần 70 ha sắp đấu giá tại TP Quảng Ngãi

Ngày 8/3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã duyệt danh mục kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Quảng Ngãi. Năm nay, TP Quảng Ngãi sẽ đấu giá 14 dự án với tổng diện tích gần 70 ha.