TP Quảng Ngãi đấu giá 36 lô đất, khởi điểm từ 975,15 triệu đồng/lô

36 lô đất ở tại dự án Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1), xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích từ 125 m2/lô đến 295,1 m2/lô.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 36 lô đất ở tại dự án Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1), xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích các lô đất từ 125 m2/lô đến 295,1 m2/lô.

36 lô đất có mức giá khởi điểm từ 975,15 triệu đồng/lô đến 4,14 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 54,2 tỷ đồng.

 Thông tin 36 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h ngày 4/4 (trong giờ hành chính).

Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi tại trung tâm từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h, ngày 4/4.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 4/4 đến 11h ngày 5/4 (trong giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào 7h30 ngày 7/4 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266.

chọn
Shark Hưng: Đất nông nghiệp có nơi tăng gấp 3-4 lần, rất nhiều doanh nghiệp đi gom
Theo lãnh đạo Cen Group, trong khoảng 2 - 3 năm qua, tình hình giao dịch đất nông nghiệp diễn ra sôi động. Nhiều doanh nghiệp đi thâu tóm, mua gom đất nông nghiệp, bao gồm cả đất trồng lúa.