[Infographic] 11 dự án sắp đấu giá để làm nhà ở, trung tâm thương mại tại Bình Định

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2023 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý. Tổng số dự án đấu giá là 11 dự án với tổng diện tích đất là 135.824 m2.