[Infographic] 11 dự án hơn 10.000 tỷ đồng đang mời đầu tư vào KKT Nhơn Hội

UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án du lịch, đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội năm 2023 với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 10.000 tỷ đồng.