Bình Định sẽ tìm chủ cho 250 dự án nhà ở năm nay

Trong đó, có 181 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư, 13 dự án nhà ở xã hội và 56 dự án nhà ở tái định cư. Tổng diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở khoảng hơn 3.252 ha.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định, mới đây, tỉnh đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

​Cụ thể, toàn tỉnh dự kiến kêu gọi, triển khai đầu tư 250 dự án, khoảng 107.416 căn hộ hoặc nhà với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 1.518 ha. Trong số đó, có 181 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư, 13 dự án nhà ở xã hội và 56 dự án nhà ở tái định cư. Tổng diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở khoảng hơn 3.252 ha.

Đối với nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, toàn tỉnh dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 107.416 căn hộ, trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 78.166 căn, nhà chung cư khoảng 29.250 căn.

Với nhà ở xã hội, tỉnh dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 6.229 căn, diện tích sàn xây dựng khoảng 56,9 ha; trong đó, diện tích để cho thuê khoảng 11,4 ha.

Tỉnh cũng đặt ra chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 27,6 m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 28,8 m2/người, khu vực nông thôn đạt 26,8 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu toàn tỉnh năm 2023 phấn đấu đạt 9 m2/người.

Trước đó, ngày 20/10/2022, đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, số lượng dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh từ 213 dự án (quy mô 11.546 ha) lên 509 dự án (quy mô 6.985 ha).

Cụ thể, TP Quy Nhơn có 53 dự án (9.451 ha) điều chỉnh thành 79 dự án (1.394 ha); thị xã An Nhơn có 14 dự án (382 ha) điều chỉnh thành 56 dự án (764 ha); thị xã Hoài Nhơn có 40 dự án (824 ha) điều chỉnh thành 38 dự án (989 ha); huyện Tây Sơn có 16 dự án (152 ha) điều chỉnh thành 31 dự án (524 ha); huyện Phù Mỹ có 5 dự án (81 ha) điều chỉnh thành 99 dự án (972 ha).

Bên cạnh đó, huyện Phù Cát có 30 dự án (190 ha), đã được điều chỉnh thành 125 dự án (1.433 ha); huyện Tuy Phước có 20 dự án (390 ha) điều chỉnh thành 33 dự án (723 ha); huyện An Lão có 4 dự án (3,7 ha) điều chỉnh thành 9 dự án (43,5 ha); huyện Vĩnh Thạnh có 11 dự án (17,7 ha) điều chỉnh thành 21 dự án (52,4 ha); huyện Vân Canh có 8 dự án (36,5 ha) điều chỉnh thành 6 dự án (72,4 ha).

Đối với các dự án nhà ở xã hội, thành phố Quy Nhơn được điều chỉnh còn 24 dự án; thị xã Hoài Nhơn có 3 dự án; huyện Tây Sơn có 2 dự án; thị xã An Nhơn có 2 dự án; huyện Vân Canh có 1 dự án; huyện Tuy Phước có 1 dự án.

chọn
Đại gia Hậu 'Pháo' từng bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Phúc Sơn
"Đôi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ”, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn từng chia sẻ khi nói về chặng đường phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.