Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn phường Cẩm Phô đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất TP Hội An, tỉnh Quảng Nam năm 2019.
Kế hoạch sử dụng đất phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Phường Cẩm Phô trên bản đồ Google vệ tinh.

Tháng 2/2019, UBND TP Hội An đã công khai bản kế hoạch sử dụng đất TP Hội An năm 2019. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới. Theo đó, TP Hội An đã đưa 69 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn phường Cẩm Phô, đáng chú ý là:

- Mở đường từ Đào Duy Từ đến 21 Hùng Vương

- Mở rộng hệ thống xử lý nước thải

- Chuyển mục đích xen kẽ trong khu vực đô thị

- Xem thêm chi tiết kế hoạch sử dụng đất phường Cẩm Phô trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất TP Hội An năm 2019 TẠI ĐÂY.

Điều chỉnh quy hoạch
 
chọn