Quy hoạch

Đất có quy hoạch ở phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cẩm An là một phường thuộc TP Hội An, có diện tích 3,15 km².

Phường Cẩm An nằm ở trung tâm TP Hội An, có vị trí địa lý: Phía đông giáp biển Đông; Phía tây giáp xã Cẩm Hà; Phía nam giáp các phường Cẩm Châu, Cửa Đại; Phía bắc giáp thị xã Điện Bàn.

Phường Cẩm An được chia thành 3 khối dân phố: An Bàng, Tân Thành, Thịnh Mỹ.

Về quy hoạch, tháng 2/2019, UBND TP Hội An đã công khai bản kế hoạch sử dụng đất TP Hội An năm 2019. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo đó, phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của TP Hội An được xây dựng trên cơ sở dự báo và tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn TP và nhu cầu sử dụng đất do TP và cấp phường xác định đến năm 2019.

Quy hoạch sử dụng đất phường Cẩm An được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch TP Hội An.

Trên địa bàn phường này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Khu đất có quy hoạch lớn nhất ở phường Cẩm An hiện nay chính là khu đất sát đường Lạc Long Quân, điểm đầu ở đoạn Hội An Golden Sea, điểm cuối ở đoạn sát Le Hon Homestay. Khu đất có chiều dài khoảng 230 m, đây là khu đất được quy hoạch thành khu vui chơi, giải trí.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở phường Cẩm An thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch:

Đất có quy hoạch ở phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Phường Cẩm An trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thuộc địa bàn phường Cẩm An. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu khu vui chơi, giải trí (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP Hội An).

Đất có quy hoạch ở phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP Hội An).

Đất có quy hoạch ở phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là khu vui chơi, giải trí nhìn từ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hội An TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường Cẩm An TẠI ĐÂY.

Đất có quy hoạch
 
chọn