Tags

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Tìm theo ngày
Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai mới nhất

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng, tức là sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án tại các địa bàn tại tỉnh Đồng Nai.

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất Đồng Nai

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất Đồng Nai cập nhật những nội dung liên quan đến các khu đất sắp bị quy hoạch tại các địa phương gồm có: Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ, huyện Định Quán, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Tân Phú, huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu và huyện Xuân Lộc.

Kế hoạch sử dụng đất Đồng Nai cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Diện tích phân bổ các loại đất.

- Kế hoạch thu hồi đất gồm diện tích thu hồi đất, danh mục công trình thu hồi đất, vị trí các khu thu hồi đất.

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (gồm diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất và vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất).

- Số lượng dự án thực hiện trong năm.

Mục đích lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai hàng năm

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Đánh giá những ưu nhược điểm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng

đất;

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng của các ngành, lĩnh vực và

các phường cho phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, đồng thời đáp

ứng nhu cầu, chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể và tầm nhìn trong những năm

tiếp theo.

- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục

đích sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng bước ổn định

tình hình quản lý và sử dụng đất, thúc đẩy đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị.

Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai hàng năm

Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được quy định tại

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

- Lập kế hoạch sử dụng đất.

- Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Công bố danh mục các dự án đã quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định;

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Các kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Theo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai sẽ tiến hành thu hồi đất cho khoảng 475 dự án trên các lĩnh vực, trong đó có dự án cấp quốc gia, tỉnh, huyện, xã, ấp.

Các dự án có diện tích đất thu hồi phần lớn là chuyển tiếp từ những năm trước qua. Trong đó, khoảng 90% dự án đã có chủ đầu tư, còn lại là những dự án chuẩn bị đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

TP Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch sẽ có 17 dự án khu dân cư, khu đô thị du lịch được đưa ra đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Những dự án này có tổng diện tích hơn 420 ha. Trong đó TP Biên Hòa có 15 dự án và huyện Nhơn Trạch có 2 dự án.

Một số dự án khu dân cư đưa ra đấu thầu có diện tích đất lớn là: Khu đô thị du lịch Đại Phước gần 80 ha (huyện Nhơn Trạch); khu dân cư theo quy hoạch phường An Hòa gần 70 ha (TP Biên Hòa); khu dân cư phường Phước Tân hơn 45 ha (TP Biên Hòa); khu đất dọc theo đường ven sông Cái thuộc các phường Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, An Bình gần 50 ha (TP Biên Hòa); khu đất dọc theo đường ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long hơn 34 ha (TP Biên Hòa);...

Ngoài ra, một số dự án khu dân cư, khu đô thị dịch vụ đã được phê duyệt cũng sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2022 ở tỉnh Đồng Nai như: Khu dân cư Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) hơn 200 ha; khu đô thị dịch vụ AMATA (huyện Long Thành) hơn 120 ha; khu nhà ở biệt thự và khu tái định cư Núi Dòng Dài (TP Biên Hòa) hơn 145 ha; khu đô thị dịch vụ của công ty Amata VN Public Limited ở huyện Long Thành hơn 750 ha;...

Đáng chú ý, hai dự án khu đô thị dịch vụ ở huyện Long Thành kể trên hiện đã có thông báo thu hồi đất, chủ đầu tư đang triển khai bồi thường.

Cũng trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai hủy bỏ 331 dự án thu hồi đất có tổng diện tích gần 4.600 ha.

Nguyên nhân hủy bỏ các dự án là do HĐND tỉnh đã phê duyệt từ năm 2015 - 2019, nhưng chủ đầu tư không triển khai, kéo dài quá thời hạn quy định.

Phần lớn các dự án thu hồi bị hủy bỏ thuộc khu vực các huyện Nhơn Trạch, Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú và TP Biên Hòa.

Trong đó, có gần 100 dự án đã được tỉnh phê duyệt từ năm 2015, nhưng sau gần 7 năm vẫn chưa triển khai làm ảnh hưởng đến nhiều người dân trong vùng dự án và không phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Những dự án bị thu hồi được quy hoạch diện tích đất lớn chủ yếu là các khu dân cư như: Khu dân cư của CTCP Nhơn Trạch 90 ha, khu dân cư Đại Phước - Phú Hữu hơn 64 ha, khu dân cư Long Tân hơn 46 ha, khu dân cư Vĩnh Thanh - Phú Thạnh 92 ha, khu dân cư Phước An 70 ha (huyện Nhơn Trạch); khu dân cư dịch vụ Giang Điền hơn 105 ha (huyện Trảng Bom); khu dân cư đô thị Bình Sơn hơn 555 ha (huyện Long Thành);...