Tags

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên

Tìm theo ngày
Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên mới nhất

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng, tức là sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án tại các địa bàn thuộc tỉnh Hưng Yên.

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên cập nhật những nội dung liên quan đến các khu đất sắp bị quy hoạch tại các địa phương gồm có: thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động, huyện Phú Cừ, huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ.

Kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Diện tích các loại đất phân bổ trong năm.

- Kế hoạch thu hồi đất gồm diện tích thu hồi đất, danh mục công trình thu hồi đất, vị trí các khu thu hồi đất.

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (gồm diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất và vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất).

- Số lượng dự án thực hiện trong năm.

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Mục đích lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên hàng năm

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Đánh giá những ưu nhược điểm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng

đất;

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng của các ngành, lĩnh vực và

các phường cho phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, đồng thời đáp

ứng nhu cầu, chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể và tầm nhìn trong những năm

tiếp theo.

- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục

đích sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng bước ổn định

tình hình quản lý và sử dụng đất, thúc đẩy đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên:

- Kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ các tài liệu liên quan trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất;

- Công bố công khai, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng;

- Quản lý, sử dụng đất và thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tiến độ đầu tư của các dự án và kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật; rà soát dự án ba năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để điều chỉnh, hủy bỏ theo quy định;

- Rà soát và kiểm tra hiện trạng các nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, đặc biệt đối với hành vi vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.

Chi tiết kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên

Trong bảng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Hưng Yên sẽ đề cập đến các thông tin như sau cho người dân:

Kế hoạch phân bổ các loại đất và thu hồi đất

Đất nông nghiệp bao gồm các loại Đất trồng lúa, Đất trồng cây hàng năm khác, Đất trồng cây lâu năm, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất nông nghiệp khác.

Đất phi nông nghiệp gồm có: Đất quốc phòng, Đất an ninh, Đất khu công nghiệp, Đất cụm công nghiệp, Đất thương mại, dịch vụ, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,cấp xã, Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, Đất ở tại nông thôn, Đất ở tại đô thị, Đất xây dựng trụ sở cơ quan, Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, Đất tín ngưỡng, Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, Đất có mặt nước chuyên dùng, Đất công trình công cộng khác..

Đất chưa sử dụng.

Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp gồm có Đất trồng lúa, Đất trồng cây hàng năm khác, Đất trồng cây lâu năm, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất nông nghiệp khác..

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đất nông nghiệp.

Đất phi nông nghiệp: bao gồm Đất khu công nghiệp, Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gồm Đất giao thông, Đất công trình năng lượng, Đất có di tích, lịch sử - văn hóa, Đất ở tại nông thôn, Đất ở tại đô thị, Đất tín ngưỡng)...

Độc giả cùng cập nhật thông tin kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên cũng như các địa phương khác trên toàn quốc mới nhất tại mục Đất có quy hoạch nhé!