Kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Khánh Thượng.

Xã Khánh Thượng có vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp xã Khánh Thượng; phía tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía nam giáp xã Giang Ly. Về quy hoạch, năm 2021, UBND huyện Khánh Vĩnh đã công khai báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh.

   Xã Khánh Thượng trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt ngày 3/6, xã Khánh Thượng có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau: 

Trụ sở làm việc công an xã; Đường từ vườn chuối nhà ông Lê Quyết Tiến đến đồng ruộng Suối Tre; Đường vào nghĩa địa thôn Trang (tuyến 6); Đường từ cầu treo sông Máu đến rẫy ông Cao Thính; Đường từ ông Pi Năng Nhớ vào khu sản xuất Đa Giun thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng; Hệ thống nước sinh hoạt xã Khánh Thượng (Thôn Đá Răm - Suối Cát).

Xem chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng TẠI ĐÂY

chọn