Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Thượng là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh với phía đông và phía bắc giáp xã Khánh Thượng; phía tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía nam giáp xã Giang Ly.

Địa bàn xã có điểm du lịch Thác Bầu - Suối Mấu. Nhà máy Thuỷ điện Sông Giang 2 nằm gần địa giới phía đông xã.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Thượng trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Thượng. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.