Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến vị trí các tuyến đường giao thông và khu đất, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại 13 xã và 1 thị trấn. Cụ thể:

Gồm 13 xã là: Bản đồ quy hoạch xã Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Sông Cầu.

Tại 1 thị trấn: Bản đồ quy hoạch thị trấn Khánh Vĩnh.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện .

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

- Thông tin quy hoạch giao thông về vị trí các tuyến đường.