Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Liên Sang có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Xã Liên Sang thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp thị trấn Khánh Thành; phía tây giáp xã Sơn Thái; phía nam giáp xã Thành Sơn; phía bắc giáp xã Khánh Thượng.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Lách nằm gần địa giới phía tây bắc xã. Cụm Công nghiệp Sông Cầu cách trung tâm xã khoảng 24 km.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Liên Sang có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Sang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 

 Xã Liên Sang trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 

 

 

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Sang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

 Ký hiệu các loại đất.

 

 

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Liên Sang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Liên Sang. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.