Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Phú Cát.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Phú Cát sẽ có 7 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến DDH09 Phú Cát – Hòa Thạch – Đông Yên); Cầu Nông Lâm; Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc); Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát; Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ; Xây dựng mới trạm biến áp 110kV CNC2 và nhánh rẽ.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Phú Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quốc Oai. Theo văn bản này, xã Phú Cát có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Đất nông trường chè Long Phú.

- Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06-PC thôn 5 xã Phú Cát của TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở các điểm xen kẹt xã Phú Cát của Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai.

- Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp.

- Chuyển đổi diện tích đất vườn, ao nhỏ lẻ xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở các xã, Thị trấn.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quốc Oai TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn