Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Tân Hưng thể hiện một phần trên kế hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Xã Tân Hưng thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 13,4 km².

Trung tâm xã Tân Hưng cách thị trấn Vôi khoảng 5 km. Giáp với các xã Hương Sơn, Bảo Sơn, Xương Lâm, Yên Mỹ.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tân Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban Quyết định số 665s/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lạng Giang. Theo Quyết định này, huyện Lạng Giang có rất nhiều dự án thực hiện trong năm 2020. Nhiều dự án trong danh sách này nằm trên địa bàn xã Tân Dĩnh:

- Khu vực Hố Vầu, xã Tân Hưng

- Khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu

- Khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu

- Khu vực Rừng Giếng, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng

Các khu vực trên được dùng khai thác hoạt động động khoáng sản.

- Xem chi tiết Danh mục các dự án thực hiện trên địa bàn huyện Lạng Giang năm 2020 TẠI ĐÂY.