Khánh Hòa thu hút 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng

6 tháng đầu năm 2020, Khánh Hòa thu hút được 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư khoảng 3.445 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, cả tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng kí doanh cho 888 đơn vị, giảm 13,9% so với cùng kì với tổng vốn đăng kí khoảng 4.825 tỉ đồng, giảm 22,2%.

Khánh Hòa thu hút 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khánh Hòa thu hút dự án điện mặt trời hơn 3.400 tỉ đồng. (Ảnh minh họa: Khải An).

Bên cạnh đó có 894 doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng hoạt động, tăng 101,8% so với cùng kì.

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng thu hút được 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 3.445 tỉ đồng. Trong khi cùng kì năm trước, địa phương này chỉ thu hút được 9 dự án với tổng vốn đăng kí khoảng 884 tỉ đồng.

Đáng chú y là dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn (TX Ninh Hòa) có tổng vốn đăng kí đầu tư là 3.400 tỉ đồng. Ba dự án còn có mức đầu tư từ 9 đến hơn 23,1 tỉ đồng.

UBND tỉnh này cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung thu hút các dự án công nghiệp lớn trong lĩnh vực điện khí, kho khí hóa lỏng LNG, kinh doanh hạ tầng KCN để đạt được kế hoạch vốn thu hút mới khoảng 500 tỉ đồng.

chọn