Tags

khoa điều trị phong Êa Na

  • Ngày mới ở làng phong cùi Êa Na

    Ngày mới ở làng phong cùi Êa Na

    Thời sự 23:47 | 14/01/2018

    Sau bao nhiêu năm bị xa lánh, sống tách biệt, những người mắc bệnh phong cùi có thể hòa nhập với cộng đồng và không còn mặc cảm với chính bản thân mình.  
Tìm theo ngày
khoa điều trị phong Êa Na

khoa điều trị phong Êa Na