Khu đô thị và tái định cư Sing - Việt: Chủ đầu tư chỉ được san lấp một số kênh sau khi thay thế bằng cống hộp

Theo yêu cầu của UBND TP HCM, chủ đầu tư dự án khu đô thị và khu tái định cư Sing - Việt chỉ được san lấp, nắn chỉnh các đoạn kênh A12, kênh A16, kênh A18 sau khi hoàn thành việc chỉnh tuyến, thay thế bằng cống hộp, kênh hở.

Để đảm bảo việc đầu tư hạ tầng tiêu thoát nước của các đồ án qui hoạch Khu đô thị Sing - Việt và Khu tái định cư Sing - Việt đồng bộ, bền vững, UBND TP vừa yêu cầu Sở NN&PT NT phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với chủ đầu tư (Công ty TNHH Đô thị Sing - Việt) về nâng cấp, mở rộng kênh A18 đảm bảo mặt cắt tiếp nhận lưu lượng nước do đấu nối từ kênh A16 sang kênh A18...

Khu đô thị và tái định cư Sing - Việt: Chủ đầu tư chỉ được san lấp một số kênh sau khi thay thế bằng cống hộp - Ảnh 1.

Khu đô thị Sing - Việt sau nhiều năm bị "treo". (Ảnh: Báo TN&MT).

Về đầu tư nạo vét kênh tiêu dọc đường Mai Bá Hương, nâng cấp các cống đầu kênh A12, kênh A16, kênh A18 (phía kênh A và kênh Xáng Đứng) UBND TP HCM yêu cầu cần đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong và ngoài phạm vi dự án...

UBND TP HCM yêu cầu chủ đầu tư chỉ được tiến hành san lấp, nắn chỉnh các đoạn kênh A12, kênh A16, kênh A18 sau khi hoàn thành việc chỉnh tuyến, thay thế bằng cống hộp, kênh hở, hồ điều tiết đảm bảo yêu cầu kĩ thuật được cấp có thẩm quyền duyệt.

Đồng thời chủ đầu tư cũng chỉ được thực hiện khi có thiết kế, xây dựng tách riêng hệ hống thu gom nước mưa, nước thải, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải về hệ thống xử và xử đạt chuẩn; tuyệt đối không xả nước thải chưa qua xử (hoặc xử chưa đạt qui chuẩn) vào công trình thủy lợi và khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xả thải.

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP HCM được giao có ý kiến về phương án tổng thể tiêu thoát nước của đồ án qui hoạch Khu đô thị Sing - Việt và Khu tái định cư Sing - Việt, đặc biệt là vấn đề đấu nối, kết nối bên trong và khu vực bên ngoài các dự án về lưu vực, qui mô, khẩu độ của toàn hệ thống trong quá trình thẩm định, cấp phép xây dựng cho dự án, đảm bảo nguyên tắc thoát nước đô thị theo qui chuẩn, tiêu chuẩn, qui định hiện hành.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, UBND TP HCM cũng giao Sở NN&PT NT phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá hiện trạng, qui hoạch sử dụng đất, hiệu quả công trình; đề xuất các giải pháp về quản , đầu tư, khai thác nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững theo qui hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã được duyệt.

chọn