Lãi suất ngân hàng Agribank ổn định trong tháng 12/2021

Tài thời điểm khảo sát vào ngày 1/12, ngân hàng Agribank vẫn giữ nguyên khung lãi suất tiền gửi của tháng trước. Lãi suất tiền gửi cá nhân được duy trì trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 1/2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vẫn duy trì biểu lãi suất cũ, áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân trong tháng 12. 

Lãi suất ngân hàng Agribank ổn định trong tháng 12/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 1 - 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được ấn định từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm.

Tại kỳ hạn 1 tháng và 2 lãi, khách hàng được hưởng lãi suất cùng mức 3,1%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng đều được triển khai lãi suất là 3,4%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Agribank là 4%/năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 12 - 24 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức là 5,5%/năm. 

Đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ có lãi suất được huy động là 0,1%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,5%

13 Tháng

5,5%

15 Tháng

5,5%

18 Tháng

5,5%

24 Tháng

5,5%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi được huy động từ 3%/năm đến 4,8%/năm tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. 

Cụ thể, tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 2 tháng được áp dụng chung một mức là 3%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng chung lãi suất ngân hàng là 3,3%/năm. 

Tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng, lãi suất được áp dụng cùng một mức là 3,7%/năm cho tất cả các hạn mức tiền gửi. 

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp là 4,8%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán đều được hưởng chung lãi suất thấp nhất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,8%

13 Tháng

4,8%

15 Tháng

4,8%

18 Tháng

4,8%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

 

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.