Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 2/2024 tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn

Trong tháng 2, ngân hàng BIDV điều chỉnh khung lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân giảm 0,2 - 0,3 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn. Khung lãi suất hiện được ghi nhận trong khoảng 1,9 - 5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng cá nhân

So với tháng trước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang triển khai khung lãi suất cho khách hàng cá nhân thấp hơn 0,2 - 0,3%/năm. Phạm vi lãi suất tiền gửi đang được áp dụng từ 1,9%/năm đến 5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Nguồn: SePay. 

Chi tiết như sau, đối với kỳ hạn 1 - 2 tháng, ngân hàng BIDV hiện đang triển khai lãi suất chung mức 1,9%/năm. 

Tại các kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng, các tài khoản tiền gửi được ấn định cùng mức lãi suất huy động vốn là 2,2%/năm. 

Khách hàng chọn gửi tiết kiệm với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng sẽ được hưởng chung lãi suất ngân hàng BIDV là 3,2%/năm. 

4,8%/năm là lãi suất huy động vốn đang được áp dụng chung cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng. 

Hiện tại, BIDV đang triển khai mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi nhất cho khách hàng cá nhân là 5%/năm, ghi nhận tại hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

Trong trường hợp khách hàng gửi tiền không có kỳ hạn vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0.1%

1 Tháng

1.9%

2 Tháng

1.9%

3 Tháng

2.2%

5 Tháng

2.2%

6 Tháng

3.2%

9 Tháng

3.2%

12 Tháng

4.8%

13 Tháng

4.8%

15 Tháng

4.8%

18 Tháng

4.8%

24 Tháng

5%

36 Tháng

5%

Nguồn: BIDV

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Bước sang tháng mới, ngân hàng BIDV đang áp dụng lãi suất huy động vốn cho khách hàng doanh nghiệp trong khoảng 1,9 - 4,2%/năm, với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Chi tiết hơn, khách hàng chọn gửi tiết kiệm với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 1,9%/năm sau khi giảm 0,3 điểm phần trăm. 

Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất ngân hàng đang được áp dụng là 2,2%/năm - giảm 0,2%/năm so với tháng trước. 

Tương tự, BIDV điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng xuống còn 3,2%/năm. 

Ghi nhận mới nhất cho thấy, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng sẽ được niêm yết lãi suất thấp hơn hồi tháng trước 0,3 điểm phần trăm ở mức 4,2%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất ưu đãi nhất mà ngân hàng BIDV áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại thời điểm này. 

0,2%/năm đang là mức lãi suất thấp nhất được triển khai cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn 

0,20%

1 tháng

1,90%

2 tháng

1,90%

3 tháng

2,20%

4 tháng

2,20%

5 tháng

2,20%

6 tháng

3,20%

7 tháng

3,20%

8 tháng

3,20%

9 tháng

3,20%

10 tháng

3,20%

11 tháng

3,20%

12 tháng

4,20%

24 tháng

4,20%

36 tháng

4,20%

48 tháng

4,20%

60 tháng

4,20%

Nguồn: BIDV

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.