Tags

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) Tháng 4/2023

Lãi Suất Ngân Hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) Tháng 4/2023

Theo khảo sát ngày 1/3, ngân hàng Liên doanh Việt - Nga duy trì lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp so với tháng 2. Theo đó, 6 - 8,8%/năm là khung lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 3

Theo ghi nhận, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) triển khai biểu lãi suất tiền gửi vào khoảng 6 - 8,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, khung lãi suất này không có sự điều chỉnh mới sao với tháng trước.

Cụ thể, 6%/năm là mức lãi suất ngân hàng được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 3 tháng. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Tại kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tương ứng là 8,3%/năm và 8,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga áp dụng cho kỳ hạn 13 - 18 tháng được duy trì ở mức 8,7%/năm.

8,8%/năm là mức lãi suất được ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Ngoài ra, khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) sẽ được hưởng lãi suất ở mức 1%/năm.

Ảnh: VRB
Theo khảo sát, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp có các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng tiếp tục trong khoảng 6 - 8,8%/năm. Qua so sánh cho thấy, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được ngân hàng duy trì ngang nhau trong tháng này và không đổi so với tháng 2.

THÁNG
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
KKH/Non-term
1
1
01 tuần/week
1
1
02 tuần/week
1
1
03 tuần/week
1
1
01 tháng/month
6
6
02 tháng/month
6
6
03 tháng/month
6
6
06 tháng/month
8,1
8,1
09 tháng/month
8,3
8,3
12 tháng/month
8,6
8,6
13 tháng/month
8,7
8,7
15 tháng/month
8,7
8,7
18 tháng/month
8,7
8,7
24 tháng/month
8,8
8,8
36 tháng/month
8,8
8,8
Nguồn: VRB

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga dành cho khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận mới nhất cho thấy, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân đã phát hành trước đó. Cụ thể, các kỳ hạn 1 - 36 tháng hiện có lãi suất trong khoảng 3,8 - 7%/năm.

Cụ thể, ba kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng và 2 tháng, có chung mức lãi suất tiết kiệm là 3,8%/năm. Các kỳ hạn còn lại đều được ngân hàng huy động với mức lãi suất trên 5%/năm.

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đang được ấn định với lãi suất lần lượt là 5,7%/năm và 5,9%/năm. Tiếp đó là kỳ hạn 12 tháng với mức lãi suất 6,3%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,6%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,7%/năm.

Ở thời điểm hiện tại, lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga cao nhất là 7%/năm, được niêm yết cho hai kỳ hạn dài nhất, gồm 24 tháng và 36 tháng.

Trường hợp chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc trong 1 - 3 tuần, khách hàng sẽ cùng được nhận mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Xét đến phân khúc khách hàng doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng trong tháng 5 này cũng ổn định trong khoảng 3,8 - 6,9%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Tương tự như biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, các kỳ hạn 1 - 3 tháng cũng được ngân hàng triển khai với mức lãi suất 3,8%/năm.

Trong khi đó, lãi suất được huy động cho các kỳ hạn còn lại hiện thấp hơn 0,1 điểm % so với mức lãi suất dành cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể như sau: 5,6%/năm (kỳ hạn 6 tháng), 5,8 %/năm (kỳ hạn 9 tháng), 6,2%/năm (kỳ hạn 12 tháng), 6,3%/năm (kỳ hạn 13 tháng), 6,5%/năm (kỳ hạn 15 tháng), 6,6%/năm (kỳ hạn 18 tháng) và 6,9 (kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng).