Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất tháng 6/2022 là bao nhiêu?

Tại thời điểm thực hiện khảo sát vào ngày 1/6, ngân hàng Vietinbank không ghi nhận thay đổi mới trong biểu lãi suất huy động vốn so với tháng 5. Phạm vi lãi suất đang được triển khai từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 7/2022

Sang tháng 6, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn triển khai khung lãi suất tiết kiệm không đổi của tháng trước. Hiện tại, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Hiện tại, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đều được ấn định chung một mức lãi suất không đổi là 3,1%/năm. Khách hàng khi gửi tài khoản tiết kiệm với kỳ hạn 3 - dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Vietinbank là 3,4%/năm. 

Mức lãi suất 4%/năm tiếp tục được triển khai cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. 

Khách hàng khi gửi tiết kiệm với các kỳ hạn kéo dài hơn từ 12 tháng trở lên tại ngân hàng Vietinbank sẽ được hưởng lãi suất ở mức cao nhất tại thời điểm khảo sát là 5,6%/năm.

Nếu khách hàng gửi tiền tại ngân hàng không có kỳ hạn, mức lãi suất huy động vốn tiếp tục được giữ nguyên không đổi là 0,1%/năm. Đối với những khoản tiết kiệm dưới 1 tháng thì lãi suất được duy trì là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cùng thời điểm khảo sát, khách hàng doanh nghiệp hiện đang được hưởng biểu lãi suất trong khoảng 3%/năm - 4,9%/năm. Khung lãi suất này được áp dụng lần lượt cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến hớn 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Trong đó, tại các kỳ hạn 1 tháng - dưới 3 tháng, lãi suất ngân hàng hiện đang được triển khai ở cùng mức 3%/năm. Các khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng vẫn được ngân hàng Vietinbank áp dụng lãi suất không đổi là 3,3%/năm. 

Khách hàng khi lựa chọn gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng vẫn được hưởng lãi suất là 3,7%/năm. 

Tại các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi được ấn định không đổi là 4,9%/năm, mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp. 

Ngân hàng Vietinbank hiện vẫn đang niêm yết lãi suất là 0,2%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng hoặc không kỳ hạn. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn