Lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất 5,5%/năm trong tháng 6/2022

Sau khi khảo sát tại ngân hàng Agribank, phạm vi lãi suất tiền gửi trong tháng 6 tiếp tục được duy trì ổn định từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm. Đây là biểu lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 7/2022

Bước sang tháng mới, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) không có bất cứ thay đổi mới nào cho khung lãi suất áp dụng với khách hàng cá nhân. Phạm vi lãi suất ngân hàng Agribank tiếp tục được triển khai trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm, lần lượt tương ứng với các kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Cụ thể như sau, khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Agribank với kỳ hạn từ 1 tháng đến 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi không đổi là 3,1%/năm. 

Mức lãi suất 3,4%/năm tiếp tục được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 - 5 tháng. Lãi suất ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được giữ nguyên không đổi là 4%/năm. 

Đối với những kỳ hạn dài hơn 12 - 24 tháng, các khoản tiền gửi đều được áp dụng lãi suất là 5,5%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Agribank tại thời điểm này. 

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán vẫn sẽ chỉ có lãi suất huy động vốn ở mức 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,5%

13 Tháng

5,5%

15 Tháng

5,5%

18 Tháng

5,5%

24 Tháng

5,5%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng được giữ nguyên như cũ từ 3%/năm đến 4,8%năm, tương ứng với các kỳ hạn 1 - 24 tháng. 

Trong đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 2 tháng vẫn được áp dụng với mức 3%/năm. 

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,3%/năm. 

Khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền tại kỳ hạn 6 - 11 tháng vẫn sẽ được hưởng lãi suất ổn định so với tháng trước là 3,7%/năm. 

Tại những kỳ hạn dài hơn 12 - 24 tháng, lãi suất cao nhất được áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp là 4,8%/năm.

Nếu khách hàng  gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn hoặc những khoản tiền gửi thanh toán thì lãi suất huy động vốn cũng chỉ được ấn định ở mức 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,8%

13 Tháng

4,8%

15 Tháng

4,8%

18 Tháng

4,8%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

chọn