Tags

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank)

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng Xây Dựng (CBBank) Tháng 9/2023

Lãi Suất Ngân Hàng Xây Dựng (CBBank) Tháng 9/2023

Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) được điều chỉnh tăng từ 0,1 điểm % đến 0,4 điểm % tại tất cả các kỳ hạn so với đầu tháng trước.

Ghi nhận cho thấy, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm được điều chỉnh tăng tại đa số các kỳ hạn gửi so với tháng trước tại CBBank.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất

Theo đó, CBBank ấn định bảng lãi suất huy động trong khoảng từ 3,8%/năm đến 7%/năm, áp dụng cho khách hàng có khoản tiền gửi ở kỳ hạn 1 tháng đến 60 tháng, dưới hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có mức lãi suất đồng loạt tăng 0,3 điểm % lên mức 3,8%/năm.

Lãi suất của cả ba kỳ hạn gửi 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cũng có cùng mức tăng 0,15 điểm % lên mức 3,9%/năm.

Tương tự, khách hàng có khoản tiền gửi ở kỳ hạn 6 tháng được nhận mức lãi suất là 6,5%/năm, tăng 0,25 điểm % so với tháng trước.

Đối với trường hợp ở các kỳ hạn gửi từ 7 tháng đến 11 tháng, lãi suất đều đồng loạt tăng lên mức 6,6%/năm. Trong đó, lãi suất tăng 0,25 điểm % cho hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, tăng 0,15 điểm % cho ba kỳ hạn 9, 10 và 11 tháng.

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất tiết kiệm của kỳ hạn 12 tháng hiện đang là 6,95%/năm, tăng 0,4 điểm % so với tháng trước.

Tuy có chung mức tăng lãi suất là 0,4 điểm %, nhưng khách hàng có khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn ở mức 7%/năm.

Lãi suất ngân hàng dành cho các kỳ hạn kéo dài từ 15 tháng đến 60 tháng cũng được ấn định ở mức 7%/năm, nhưng chỉ tăng 0,3 điểm %.

Còn với các kỳ hạn ngắn như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, lãi suất Ngân hàng Xây Dựng vẫn không thay đổi ở mức 0,2%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng dựng (CBBank) còn có thể lựa chọn thêm các hình thức trả lãi khác với mức lãi suất tương ứng như sau:

- Trả lãi hàng tháng: 3,786%/năm - 6,763%/năm.

- Trả lãi hàng quý: 6,044%/năm - 6,774%/năm.

- Trả lãi hàng trước: 3,768%/năm - 6,503%/năm.

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm
2. Tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn
Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)
Trả lãi

hàng tháng (%/năm)
Trả lãi

hàng quý (%/năm)
Trả lãi

trước (%/năm)
1
tuần
0,22
tuần
0,23
tuần
0,21
tháng
3,8


3,780
2
tháng
3,8
3,786

3,768
3
tháng
3,9
3,887

3,862
4
tháng
3,9
3,881

3,85
5
tháng
3,9
3,875

3,838
6
tháng
6,5
6,406
6,44
6,288
7
tháng
6,6
6,494

6,355
8
tháng
6,6
6,476

6,322
9
tháng
6,6
6,459
6,494
6,289
10
tháng
6,6
6,442

6,256
11
tháng
6,6
6,425

6,223
12
tháng
6,95
6,736
6,774
6,497
13
tháng
7
6,763

6,503
15
tháng
7
6,726
6,763
6,433
18
tháng
7
6,671
6,708
6,332
24
tháng
7
6,566
6,602
6,137
36
tháng
7
6,368
6,401
5,782
48
tháng
7
6,184
6,216
5,466
60
tháng
7
6,014
6,044
5,183

Cập nhật lãi suất tiết kiệm online tại CBBank

Theo khảo sát gần đây, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm online tại CBBank tăng khoảng 0,1 - 0,35 điểm % so với trước đây. Điển hình như, tại kỳ hạn 1 - 2 tháng, lãi suất cùng tăng 0,3 điểm % lên mức 3,9%/năm.

Tương tự ở các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất được điều chỉnh chung mức tăng 0,1 điểm % lên 3,95%/năm. Trong khi đó, lãi suất tại kỳ hạn gửi 6 tháng với kỳ hạn 9 - 11 tháng ghi nhận cùng tăng 0,25 điểm %, còn kỳ hạn 7 - 8 tháng tăng 0,35 điểm %.

Đối với kỳ hạn gửi 12 tháng, lãi suất cũng được ngân hàng này điều chỉnh tăng 0,35 điểm % nhưng triển khai với mức cao hơn 7%/năm.

Lãi suất của các kỳ hạn 13 tháng và từ 15 tháng trở lên đồng loạt tăng lên mức 7,05%/năm - mức lãi suất cao nhất được CBBank triển khai trong tháng này.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cao hơn 0,1 điểm % so với gửi tại quầy đối với tất cả các kỳ hạn gửi.

Kỳ hạn
Lãi suất (%/ năm)
1-2 tháng
3,9
3-5 tháng
3,95
6 tháng
6,6
7-11 tháng
6,7
12 tháng
7
13 tháng
7,05
>= 15 tháng
7,05