Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 4/2024 cao nhất 4,9%/năm

Ghi nhận 12/4, biểu lãi suất ngân hàng Xây Dựng tiếp tục giảm tại tất cả các kỳ hạn, với mức giảm là 0,5 điểm %. Theo đó, mức lãi suất cao nhất là 4,9%/năm được áp dụng cho hình thức tiền gửi online, kỳ hạn 13 tháng trở lên.

Lãi suất tiền gửi VND Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) trong tháng 4/2024

Bước sang tháng 4, biểu lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) ghi nhận giảm 0,5 điểm % tại tất cả các kỳ hạn. Sau điều chỉnh, phạm vi lãi suất dao động từ 3%/năm đến 4,3%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lãi cuối kỳ. Chi tiết như sau:

 Anhr: UNAIDS

Tại các kỳ lĩnh lãi 1 - 2 tháng và 3 - 5 tháng, lãi suất huy động được niêm yết tương ứng là 3%/năm và 3,2%/năm.

Với các tài khoản tiền gửi 6 tháng và 7 - 11 tháng, lãi suất ngân hàng Xây Dựng được niêm yết lần lượt là 3,9%/năm và  3,85%/năm.

Sau điều chỉnh, kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất tiết kiệm mới là 4,05%/năm.

Tại các kỳ hạn 13 - 60 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi là 4,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất khách hàng được hưởng khi tham gia gửi tiết kiệm tại hình thức này.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng dành cho các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng cũng tiếp tục duy trì ở mức 0,5%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai nhiều hình thức lĩnh lãi đa dạng khác với mức lãi suất tương ứng là:

- Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất dao động trong khoảng 2,996 - 4,206%/năm (kỳ hạn 2 - 60 tháng). 

- Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất dao động trong khoảng 3,804 - 4,207 %/năm ( kỳ hạn 6 - 60 tháng).

- Lĩnh lãi trước: Lãi suất dao động trong khoảng 2,993 - 4,105 %/năm (dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng).

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0.50%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

Dưới 1

tháng

0,5

     

1

tháng

3

   

2,993

2

tháng

3

2,996

 

2,985

3

tháng

3,2

3,184

 

3,167

4

tháng

3,2

3,179

 

3,158

5

tháng

3,2

3,175

 

3,150

6

tháng

3,9

3,869

3,881

3,825

7

tháng

3,85

3,804

 

3,756

8

tháng

3,85

3,798

 

3,744

9

tháng

3,85

3,792

3,804

3,733

10

tháng

3,85

3,786

 

3,721

11

tháng

3,85

3,78

 

3,709

12

tháng

4,05

3,971

3,984

3,887

13

tháng

4,3

4,206

 

4,105

15

tháng

4,3

4,192

4,207

4,077

18

tháng

4,3

4,17

4,185

4,036

24

tháng

4,3

4,128

4,143

3,956

36

tháng

4,3

4,048

4,061

3,806

48

tháng

4,3

3,971

3,984

3,666

60

tháng

4,3

3,898

3,911

3,536

Nguồn: CBBank.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 4/2024

Đối với hình thức tiền gửi online, ngân hàng Xây Dựng cũng tiến hành điều chỉnh giảm 0,5 điểm % ở tất cả các kỳ hạn. Hiện, biểu lãi suất dành cho hình thức này đang dao động từ  3,1%/năm đến 4,4 %/năm, kỳ hạn 1- 13 tháng trở lên. 

Kỳ hạn (tháng)

Lãi suất (%/năm)

1 - 2

3.10

3 - 5

3.30

6

4.00

7 - 11

3.95

12

4.15

≥13

4.40

Nguồn: CBBank.

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.