Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 4/2024 tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn

Ghi nhận 11/4, biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn ở cả hai hình thức tiền gửi thông thường và tiền gửi online. Theo đó, mức lãi suất cao nhất là 6%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất tiết kiệm thông thường tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 4/2024

Theo biểu lãi suất mới, lãi suất tiền gửi được Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) triển khai cho hình thức tiết kiệm thông thường trong tháng 4 là  2,8 - 6%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lãi cuối kỳ. Theo đó, biều lãi suất này đã giảm 0,1 - 0,4 điểm % so với tháng trước.

 Ảnh: Tima

 

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 1 tháng là 2,8%/năm, giảm 0,4 điểm %; tại kỳ hạn 2 tháng là 2,9%/năm, giảm 0,35 điểm %; tại kỳ hạn 3 tháng là 3%/năm, giảm 0,3 điểm % và tại kỳ hạn 4 tháng là 3,1%/năm, giảm 0,25 điểm %.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 5 tháng là 3,2%/năm, giảm 0,2 điểm % và tại kỳ hạn 6 tháng là 4%/năm, giả 0,3 điểm %.

Đối với các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 tháng, lãi suất ngân hàng được huy động là 4,1%/năm, giảm 0,25 điểm.

Song song đó, các kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng cũng ghi nhận điều chỉnh giảm 0,2 điểm %, ứng với mức 4,2%/năm và 4,3%/năm.

Cùng lúc, lãi suất ngân hàng Bản Việt được ấn định tại kỳ hạn 10 tháng là 4,3%/năm, giảm 0,15 điểm %.

Tại các kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng, lãi suất được niêm yết lần lượt là 4,5%/năm và 4,6%/năm, cùng giảm 0,1 điểm %.

Cùng mức giảm 0,2 điểm %, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 15 tháng là 5%/năm, 18 tháng là 5,2%/năm 24 tháng là 5,3%/năm, 36 tháng là 5,5%/năm, 48 tháng là 5,7%/năm và 60 tháng là 6%/năm.

Song song đó, với các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, khách hàng được áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm. 

Đối với các hình thức lĩnh lãi khác, biểu lãi suất được ngân hàng Bản Việt niêm yết tương ứng là 2,79 - 4,82%/năm dành cho trả lãi trước; 2,89 - 5,25%/năm dành cho trả lãi tháng và 3,97 - 5,26%/năm dành cho trả lãi quý.  

  Nguồn: Ngân hàng Bản Việt. 

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 4/2024

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất tiền gửi online trong tháng 4 cũng ghi nhận giảm 0,15 - 0,45 điểm %. Hiện, khung lãi suất huy động cho kỳ hạn 1 - 24 tháng duy trì quanh mức 2,85 - 5,35%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng là 2,85%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 2,95%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,05%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 3,15%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 3,25%/năm (giảm 0,25 điểm %).

Song song đó, 4,05%/năm và 5,15%/năm là lãi suất huy động tương ứng tại kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng.

Tại các kỳ lĩnh lãi 8 tháng và 9 tháng lãi suất tiền gửi cũng được điều chỉnh lần lượt là 4,25%/năm và 4,35%/năm.

Kế đến, 4,45%/năm, 4,55%/năm và  4,65%/năm là mức lãi suất ngân hàng được niêm yết tương ứng cho các tài khoản tiền gửi kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng

Ba kỳ hạn dài gồm, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, hiện đang được niêm yết mức lãi suất lần lượt là 5,05%/năm, 5,25%/năm và 5,35%/năm%. 

Với các kỳ hạn tiền gửi ngắn 1 - 3 tuần, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất thấp là 0,3%/năm. 

Cũng, trong tháng này, ngân hàng Bản Việt cũng tiếp tục triển khai hai lĩnh lãi khác cho khách hàng với mức lãi suất tương ứng là: lĩnh lãi tháng với lãi suất là 2,94 - 5,09%/năm và lĩnh lãi trước với lãi suất là 2,84 - 4,86%/năm.  

  Nguồn: Ngân hàng Bản Việt. 

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.