Lạng Sơn sắp đấu giá 61 ô đất hơn 4.000 m2, giá khởi điểm từ 19,8 triệu đồng/m2

61 ô đất với tổng diện tích 4.626,9 m2 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn sẽ được đấu giá vào ngày 17/6 tới đây.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 61 ô đất thuộc lô N25 và lô N26 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, địa bàn xã Mai Pha, TP Lạng Sơn.

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 4.626,9 m2, gồm 61 ô đất trong đó có 52 ô đất thuộc lô N25, 9 ô đất thuộc lô N26. Vị trí khu đất được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 87-2018 do Công ty cổ phần Tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 31/7/2018.

Các ô đất đấu giá có diện tích từ 75 - 90,1 m2. Giá khởi điểm từ 19,8 - 27,6 triệu đồng/m2. 

Về hiện trạng, khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, ranh giới rõ ràng; mục đích sử dụng đất ở đô thị; thời hạn sử dụng đất lâu dài. Người tham gia đấu giá có thể đến xem tài sản tại thực địa từ ngày 27/5 đến ngày 14/6.

Thông tin chi tiết 61 ô đất đấu giá:

Lạng Sơn sắp đấu giá 61 ô đất hơn 4.000 m2, giá khởi điểm từ 19,8 triệu đồng/m2  - Ảnh 1.

Lạng Sơn sắp đấu giá 61 ô đất hơn 4.000 m2, giá khởi điểm từ 19,8 triệu đồng/m2  - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Hình thức đấu giá kết hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp vòng một và hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản từ vòng đấu thứ hai trở đi tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá trả giá lên, bước giá 30 triệu đồng/m2, áp dụng kể từ vòng đấu giá thứ hai trở đi.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 27/5 đến ngày 14/6 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ tại phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Tiền đặt trước tuỳ thuộc vào vị trí mỗi ô đất đấu giá: Các ô đất tiếp giáp đường nội bộ 17 m đặt trước 400 triệu đồng/ ô đất; Các ô đất tiếp giáp đường nội bộ 13 m đặt trước 290 triệu đồng/ ô đất. Thời hạn nộp từ ngày 14/6 đến 16/6, hình thức chuyển khoản. 

Người tham gia đấu giá sẽ bỏ phiếu trả giá gián tiếp vòng một vào thùng phiếu đã được niêm phong tại sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 17/6 tại hội trường lớn, trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, số 52 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin liên hệ: 

- Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn, tầng 3, trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại: 02053.719.220/ 02053.717.994

- Đơn vị có tài sản: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Trang fanpage của Trung tâm: "TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn".
 

chọn