Bổ sung khu công nghiệp gần 600 ha vào quy hoạch ở Lạng Sơn

Thủ tướng đồng ý với kiến nghị về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 22/1, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh Lạng Sơn cho ý kiến đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đồng Bành 159,76 ha (từ 321,76 ha xuống 162 ha). Vị trí tại các xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn có kế hoạch bổ sung gần 600 ha đất làm khu công nghiệp  - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Đồng Bành. (Ảnh: Thời báo Ngân hàng).

Bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng với quy mô diện tích 599,76 ha tại các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác về quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp.

Việc thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư.

Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp.

UBND tỉnh Lạng Sơn cần yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tập trung xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

chọn