Lạng Sơn cần tính tới 8 doanh nghiệp khi rút KCN Đồng Bành và Hồng Phong khỏi qui hoạch

Theo đề án của tỉnh Lạng Sơn, tỉnh này đề xuất rút hai khu công nghiệp Đồng Bành và Hồng Phong ra khỏi qui hoạch khu công nghiệp chung của cả nước.
Các bộ nói gì về phương án điều chỉnh qui hoạch khu công nghiệp Hữu Lũng - Ảnh 1.

Lạng Sơn đề xuất rút KCN Đồng Bành ra khỏi qui hoạch KCN chung. (Ảnh minh họa: ippvietnam.com).

Liên quan đến việc điều chỉnh qui hoạch một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh này vừa nhận được ý kiến phản hồi từ một số cơ quan Trung ương.

Đầu tiên là phương án đưa KCN Đồng Bành ra khỏi qui hoạch. Theo báo cáo của tỉnh, trong KCN Đồng Bành hiện có hai dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) yêu cầu tỉnh làm rõ phương án xử lí đối với phần vốn này trong trường hợp đưa KCN Đồng Bành ra khỏi qui hoạch các KCN của cả nước đến năm 2020. 

Đồng thời, tỉnh phải lấy ý kiến của các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Đồng Bành để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Đối với trường hợp của KCN Hồng Phong, theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tỉnh dự kiến không phát triển KCN Hồng Phong trong thời gian tới do không còn phù hợp để phát triển công nghiệp, đồng thời giảm toàn bộ chỉ tiêu đất của KCN này bổ sung cho KCN Hữu Lũng.

Bộ KH&ĐT yêu cầu tỉnh xem xét điều chỉnh lại qui hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đồng thời có phương án xử lí đối với 6 doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Hồng Phong hiện nay.

Về phía Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải, hai bộ này đề nghị tỉnh Lạng Sơn xem xét lựa chọn vị trí KCN Hữu Lũng tại các khu vực đồi núi, đất phi nông nghiệp có giá trị kinh tế thấp trong trường hợp điều chỉnh qui hoạch. 

Nguyên nhân là bởi theo đề án của tỉnh, vị trí xây dựng KCN Hữu Lũng thuộc xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng (huyện Hữu Lũng) chiếm dụng 675 ha diện tích đất nông nghiệp (163 ha đất chuyên trồng lúa), trong khi đó Lạng Sơn là tỉnh miền núi, diện tích đất trồng lúa vốn bị hạn chế.

Về phía Bộ Công Thương, bộ này thống nhất với phương án rút khỏi qui hoạch KCN đối với KCN Đồng Bành và KCN Hồng Phong. Đồng thời, bộ yêu cầu tỉnh đảm bảo không thay đổi quĩ đất công nghiệp trong trường hợp bổ sung KCN Hữu Lũng thay thế KCN Đồng Bành.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.