Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 22/3: Nhiều khu vực huyện Gia Lâm bị cắt điện ban ngày

Theo lịch cắt điện Hà Nội hôm nay (22/3), nhiều khu vực huyện Gia Lâm bị cắt điện ban ngày.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay ngày 22/3

Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, một phần xã Phú Thị; Đặng Xá; Kim Sơn, một phần thị trấn Trâu Quỳ, một phần xã Phù Đổng huyện Gia Lâm bị cắt điện từ 6h00 đến 16h00 hôm nay.

Ngoài ra, nhiều xã và khu vực của huyện Ứng Hòa như một phần xã Viên An, một phần xã Phúc Lâm... sẽ bị cắt điện trong một số khung giờ.

Dưới đây là lịch cắt điện Hà Nội hôm nay chi tiết:

Công ty Điện lực

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Ghi chú

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

22/03/2020

07:00

11:00

Không

Công ty Điện lực Ba Đình

22/03/2020

07:00

16:00

Không mất điện

Công ty Điện lực Gia Lâm

22/03/2020

06:00

09:00

Một phần xã Đa Tốn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm

22/03/2020

06:00

16:00

Một phần xã Phú Thị; Đặng Xá; Kim Sơn

Công ty Điện lực Gia Lâm

22/03/2020

06:00

16:00

Một phần xã Phú Thị; Đặng Xá; Kim Sơn

Công ty Điện lực Gia Lâm

22/03/2020

06:00

16:00

Một phần TT Trâu Quỳ

Công ty Điện lực Gia Lâm

22/03/2020

06:00

16:00

Một phần TT Trâu Quỳ

Công ty Điện lực Gia Lâm

22/03/2020

06:00

16:00

Một phần xã Phù Đổng

Công ty Điện lực Đông Anh

22/03/2020

07:00

12:00

Không

Công ty Điện lực Đông Anh

22/03/2020

07:00

12:00

Không

Công ty Điện lực Đông Anh

22/03/2020

13:00

18:00

Không

Công ty Điện Lực Mê Linh

22/03/2020

05:00

11:00

Một phần xã Đại Thịnh

Công ty Điện Lực Ứng Hoà

22/03/2020

07:00

08:00

Một phần xã Viên An, một phần xã Phúc Lâm

Công ty Điện Lực Ứng Hoà

22/03/2020

08:00

11:00

Một phần xã Viên An

Công ty Điện Lực Ứng Hoà

22/03/2020

11:00

12:00

Một phần xã Viên An, một phần xã Phúc Lâm

chọn