Lịch cúp điện An Giang tuần này (20/3-26/3): Nhiều nhà ở Châu Đốc, Tân Châu bị cúp điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (20/3-26/3), một số nhà ở khu vực Thoại Sơn, Châu Phú, Tịnh Biên,... bị cúp điện đột xuất ở một số khu vực.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (20/3-26/3)

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (20/3-26/3), dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này. Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
7:00 18:00 Một phần phường Mỹ Thạnh (khu DC Hòa Thạnh)
8:00 11:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Cạn)
13:00
17:00
Khu vực nhà ở xã hội khu dân cư Tây đại học, phường Mỹ Phước
22/3/2023
7:00
Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Thông Lưu đến cầu Tám Hồng)
18:00 Một phần phường Mỹ Thới (khu dân cư Gòi Bé từ Phường Đội trở vào)

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
7:30
11:00 Một phần xã Tân Phú (khu vực dân cư Tân Thạnh 1)
22/3/2023 16:30 Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực TB HT5)
23/3/2023
17:00
Một phần xã Cần Đăng (khu vực ấp Cần Thới từ Cần Thuận đến Ngọn Hang Tra)
10:30
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Công ty Thủy Sản Nha Trang)
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Văn Thuận)
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực TB Út Vạn)
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Lê Xuân Quang)
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực TB 8 Thôi)
24/3/2023
7:30 16:30 Một phần xã Cần Đăng (khu vực Quản Sanh Đường HT5)
8:00 11:00 Một phần xã An Hòa (khu vực Phú An)

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
24/3/2023 7:00 17:00 Xã Mỹ Hiệp, xã Long Kiến và một phần xã Tấn Mỹ, Long Giang, Long Điền B, ấp An Thái, xã Hòa Bình, ấp An Quới, xã An Thạnh Trung

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
7:30 13:00 Đường Nguyễn Tri Phương từ Phan Đình Phùng đến Thủ Khoa Huân, phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B
8:00
16:00 Trạm T18 Khánh An trụ 478AP/205, xã Khánh An, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nuớc An Giang
12:00 Đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ nhà số 355 đến nhà số 489 (trừ Lò Bánh mỳ Mai Hải Vy), phường Vĩnh Mỹ
16:00 Trạm T10 Phú Hội 476AP/95, xã Phú Hội, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nuớc An Giang
12:00 Khu dân cư Biệt thự vườn, khóm 8, phường Châu Phú A
16:00 Trạm T15A Quốc Thái 474-478AP/172, xã Quốc Thái, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nuớc An Giang
22/3/2023
8:30
16:30
Trạm Nguyễn Hoàng Út 476AP/30/46/104/2, xã Đa Phước
Trạm NTTS Lý Văn Phòng 476AP/52A, xã Phú Hội
Nhà thi đấu thể thao huyện AP 476AP/30/27A/1, TT An Phú
Trạm Cơ sở Nuôi Trồng Thủy Sản (Mai Văn Thiệt) 476AP/30/46/102, xã Đa Phước
Cơ sở nuôi cá Hà Văn Thạnh 476AP/30/18/1, xã Phú Hội
Trạm biến áp Trạm Cột Dây Thép 476AP/30/46/19A, TT An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước AG
Trường THPT An Phú 476AP/30/29/6/2/5, TT An Phú
TB Cần Lá 476AP/82/1, xã Phú Hội
23/3/2023
8:00 10:00 Trạm biến áp T7 Phú Hội 476AP/66, xã Phú Hội, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
10:00 14:00 Trạm biến áp T18 Nhơn Hội 476AP/125/30 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
14:00 16:00 Trạm biến áp Trạm T7A Khánh Bình 474AP/200/31/19 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
24/3/2023 10:00 15:00 Khu vực đường Ven Bãi, xã Khánh An

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
7:30
17:00 Phường Long Thạnh, Tân Châu
11:00 Phường Long Thạnh, Tân Châu
8:00
17:00
Phường Long Thạnh, Tân Châu
Xã Vĩnh Hòa, Tân Châu
Xã Châu Phong, Tân Châu
Xã Tân An, Tân Châu
Xã Phú Hữu, An Phú
Xã Châu Phong, Tân Châu
Xã Tân An, Tân Châu
Xã Vĩnh Lộc, An Phú
Xã Long An, Tân Châu
Xã Vĩnh Hậu, An Phú
22/3/2023
Xã Long An, Tân Châu
Xã Long An, Tân Châu
Xã Long An, Tân Châu
Xã Long An, Tân Châu
23/3/2023
Xã Phú Hiệp, Phú Tân
Phường Long Châu, Tân Châu
Xã Phú Lâm, Phú Tân
Xã Phú Long, Phú Tân
Xã Phú Vĩnh, Tân Châu
Xã Phú Vĩnh, Tân Châu
Phường Long Thạnh, Tân Châu
Xã Phú Long, Phú Tân
Xã Phú Vĩnh, Tân Châu
Xã Phú Long, Phú Tân
24/3/2023
Xã Châu Phong, Tân Châu
Xã Châu Phong, Tân Châu
Xã Châu Phong, Tân Châu
Xã Châu Phong, Tân Châu
13:00 Phường Long Thạnh, Tân Châu

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
8:00 14:00 Một phần khu vực: ấp Phú Bình, xã An Bình
9:00 10:00 một phần khu vực: ấp Tân Phú, xã Tây Phú
10:00 11:00 một phần khu vực: ấp Tân Phú, xã Tây Phú
11:00 12:00 một phần khu vực: ấp Tân Phú, xã Tây Phú
22/3/2023
8:00 16:00 Khu vực Vĩnh Chánh Nhỏ, ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh
8:30 9:45 Một phần khu vực: ấp Hòa Tân, xã Định Thành
10:00 10:30 khu vực KDC Trường Tiền, ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ
10:30 11:00 khu vực, ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ
11:00 11:45 khu vực, ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ
23/3/2023 8:00 16:00 Khu vực: từ cầu Kinh Ông Đốc đến phân trại K2 Trại giam Định Thành, ấp Hòa Thành, xã Định Thành

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
7:00
17:00
Một phần xã Phú Thọ và một phần xã Phú Xuân (khu vực từ chợ Mương Kinh đến khu dân cư xã Phú Xuân)
23/3/2023 Một phần xã Phú Hưng và một phần xã Phú Thọ (dọc Kênh Sườn Phú Thọ)

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
7:30
17:00
TBA T3 Ô Long Vỹ, xã Ô Long Vỹ
TBA Kênh 11 Thạnh Mỹ Tây, xã Thạnh Mỹ Tây
TBA T5 Vĩnh Thạnh Trung, TT Vĩnh Thạnh Trung
8:00
TBA-Công ty TNHH SX TM Gia Bảo, xã Mỹ Đức
TBA-Công ty TNHH Mỹ Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức
TBA-Công ty TNHH MTV Đại Phú Châu Đốc, xã Mỹ Đức
TBA-Trần Thị Hòa, xã Mỹ Đức
TBA-NCTS Nguyễn Duy Thanh, xã Khánh Hòa
TBA-Nguyễn Thanh Kỳ, xã Khánh Hòa
TBA-Trại Cây Hai Lập, xã Khánh Hòa
11:00 13:00 Một phần tổ 1 ấp Bình Hưng 1, một phần tổ 29 ấp Bình Hưng 2 thuộc xã Bình Mỹ
22/3/2023
8:00
17:00
TBA-TB Bình Chánh 2, xã Bình Chánh
TBA-TB M.Tư Tản, xã Bình Chánh
TBA-TB Hai Đúng TK7, xã Bình Chánh
TBA-Mã Thanh Sơn, xã Bình Chánh
TBA-Trạm Cấp Nước Bình Chánh, xã Bình Chánh
Khu vực ấp Long Bình, Long Định, Long Hưng, Long Thuận xã Ô Long Vĩ
TBA-TB M500 K13-14, xã Bình Chánh
23/3/2023
TBA-Trương Văn Ngọt, xã Mỹ Phú
TBA-TB Ngã Cái Đông Kênh 7, TT Vĩnh Thạnh Trung
TBA-TTTM Kênh 7, TT Vĩnh Thạnh Trung
TBA NGUYỄN VĂN TÀU, xã Thạnh Mỹ Tây
TBA-Công ty TNHH MTV KDXD Phúc Toàn, xã Thạnh Mỹ Tây
TBA-TB Tầm Bưng ĐK1 , TT Vĩnh Thạnh Trung
TBA-TB Ngã Cái Tây Kênh 2, TT Vĩnh Thạnh Trung
TBA-TB MƯƠNG BA NHUNG, TT Vĩnh Thạnh Trung
TBA-TB Hào Đề Nhỏ Bắc Vịnh Tre, xã Mỹ Phú
TBA-Lò Bánh Mì Lê Văn Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây
TBA-TB M500 Bắc Cây Gáo, xã Thạnh Mỹ Tây
TBA-TB M.Ông Tiết ĐK2, TT Vĩnh Thạnh Trung
TBA-TB M500 Bờ BVT, xã Ô Long Vỹ
9:30 16:00 TBA NMNĐ Đào Bá Bổ, xã Đào Hữu Cảnh
24/3/2023
8:00
17:00
TBA-TB Kênh 9 K10 CP, xã Bình Phú
TBA-Ông Địa Tây K13, xã Đào Hữu Cảnh
TBA-TB M300 (K9-10 BVT), xã Đào Hữu Cảnh
TBA-Lò Sấy Nhung Lụa, xã Đào Hữu Cảnh
TBA-Trung Tâm Nước Sạch Và VCMT NT AG, xã Đào Hữu Cảnh
TBA-Nguyễn văn dũng, xã Thạnh Mỹ Tây
TBA-TB Mương 500 kênh 13-14 bình phú, xã Bình Phú
TBA-Nguyễn Thị Phượng, xã Đào Hữu Cảnh
TBA-TTNS và VSMT, xã Bình Phú
TBA-Phạm Phú Cường, TT Vĩnh Thạnh Trung
TBA-TB K9 Nam Vịnh Tre, xã Thạnh Mỹ Tây
25/3/2023 10:00 Khóm Vĩnh Thuận, Vĩnh Quý, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi TT Vĩnh Thạnh Trung, xã Thạnh Mỹ Tây; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung xã Mỹ Phú

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
21/3/2023
8:00
16:30
Khu vực Lâm Viên Núi Cấm, Văn phòng Cáp treo, ấp An Hào xã An Hảo
22/3/2023
Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang
Công ty TNHH MTV An Bình SOLAR
Công ty TNHH Phú Cường SOLAR
Công ty TNHH An Gia FARM
Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương
TT Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
Công ty TNHH Thanh Vinh FARM
TT Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Minh Group
Công ty TNHH Nông Phú AGRO
Công ty TNHH Nông Phú AGRO
Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang
23/3/2023
7:30
Một phần xã An Cư (khu vực từ ngã tư Soài Check đếm chợ Ba Soài) và một phần ấp Tân Biên, Phú Cường xã An Nông
24/3/2023
16:30 Một phần xã Văn Giáo
8:00 Một phần xã Văn Giáo (chuyển tải từ trụ 481TB/143 đến trụ 481TB/60 nhận điện tuyến 478TT)
8:00
17:00
BQL các trạm bơm điện huyện Tịnh Biên (TB Ba Ủ)
BQL các trạm bơm điện huyện Tịnh Biên (VG)
Tổ hợp tác Định Thành - TB Kênh 1/5
TB XNDN Tịnh Biên
Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
BQL các trạm bơm điệnhuyện Tịnh Biên ( A C 1 )
Công ty CP ĐNAG - T8B Chi Lăng
16:30 Một phần thị trấn Chi Lăng,một phần xã Núi Voi, Văn Giáo, Vĩnh Trung

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
Các khu vực quy hoạch phát triển đô thị mới ở Quảng Ninh
Theo quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hạ Long mở rộng đô thị về phía bắc, Cẩm Phả phát triển mới đô thị về phía biển, Uông Bí hình thành trung tâm mới ở nam quốc lộ 18, Tiên Yên phát triển đô thị ven sông ở vùng trung tâm và Tiên Lãng, Vân Đồn phát triển các khu chức năng chính của đô thị và khu kinh tế ở đảo Cái Bầu...