Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (30/1-5/2): Huyện Cát Tiên và huyện Đức Trọng có lịch ngừng cung cấp điện

Theo lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (30/1-5/2), dự kiến các khu vực tại huyện Cát Tiên và huyện Đức Trọng bị mất điện.

Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (30/1-5/2)

Theo công ty Điện lực Lâm Đồng, trong tuần này chỉ có huyện Cát Tiên và huyện Đức Trọng có kế hoạch ngừng cung cấp điện. Trong khi đó tại các địa phương khác không bị cúp điện trong thời gian này.

Dưới đây là lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện TP Đà Lạt

 Theo Công ty Điện lực Đà Lạt, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện TP Bảo Lộc

Theo Công ty Điện lực Bảo Lộc, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Di Linh

Theo Công ty Điện lực Di Linh, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Theo Công ty Điện lực Đạ Tẻh, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Theo Công ty Điện lực Đạ Huoai, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Theo Công ty Điện lực Cát Tiên:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

30/01/2023

08:00:00

11:30:00

Toàn bộ trạm biến áp thuộc Công ty CP NLX ECO SEIDO thuộc thôn 4 xã Quảng Ngãi

31/01/2023

08:00:00

11:30:00

Một phần TDP 7, 8 TT Phước Cát

08:00:00

11:00:00

Một phần TDP 1, 2 TT Phước Cát

01/02/2023

08:00:00

14:00:00

Một phần thôn Mỹ Nam, Mỹ Bắc xã Nam Ninh

03/02/2023

08:00:00

11:00:00

Một phần thôn 1 xã Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Theo Công ty Điện lực Bảo Lâm, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đơn Dương

Theo Công ty Điện lực Đơn Dương, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Trọng

Theo Công ty Điện lực Đức Trọng:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

30/01/2023

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp.

01/02/2023

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực tổ 30, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực tổ 30, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa.

02/02/2023

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn An Hiệp, thôn An Bình thuộc xã Liên Hiệp.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn An Hiệp, thôn An Bình thuộc xã Liên Hiệp.

03/02/2023

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn An Ninh, thôn Gần Reo thuộc xã Liên Hiệp.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn An Ninh, thôn Gần Reo thuộc xã Liên Hiệp.

Lịch cúp điện Lạc Dương

Theo Công ty Điện lực Lạc Dương, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Theo Công ty Điện lực Lâm Hà, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đam Rông

Theo Công ty Điện lực Đam Rông, tuần này không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

chọn
Toàn cảnh cầu Đống Cao vượt sông Đào trên trục phát triển kinh tế biển Nam Định
Cầu Đống Cao vượt sông Đào trên tuyến đường trục phát triển kinh tế biển ở Nam Định (dài 46 km) đang được xây dựng.