Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (27/3-2/4): Tạm ngưng cung cấp điện ở một số nơi thuộc huyện Châu Thành

Theo lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất tuần này (27/3-2/4), một số khu phố tại huyện Châu Thành dự kiến sẽ bị mất điện từ sáng cho đến chiều.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (27/3-2/4)

Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Tây Ninh, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu,... sẽ cúp điện vào tuần mới. 

Xem lịch cúp điện chi tiết từng khu vực dưới đây:

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

Theo Công ty Điện lực Thành phố Tây Ninh: 

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

28/03/2023

08:00:00

17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

29/03/2023

08:00:00

17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

30/03/2023

08:00:00

17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

31/03/2023

08:00:00

17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

01/04/2023

07:30:00

17:00:00

Khu phố 5 phường I; khu phố 1, 2, 4 phường II

08:00:00

17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Lịch cúp điện thị xã Gò Dầu

Theo Công ty Điện lực Gò Dầu:  

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

17:00:00

Cơ sở may Rỗng Tượng

28/03/2023

08:00:00

17:00:00

CAFE Thuỳ Linh

31/03/2023

08:00:00

17:00:00

Ấp Rộc B xã Thạnh Đức

01/04/2023

08:00:00

17:00:00

Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh. Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh

Lịch cúp điện thị xã Hòa Thành

Theo Công ty Điện lực Hòa Thành, tuần này không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi

28/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

08:00:00

11:30:00

Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

08:00:00

11:30:00

Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

08:00:00

11:30:00

Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

13:30:00

17:00:00

Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

13:30:00

17:00:00

Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

13:30:00

17:00:00

Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

29/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh

08:00:00

11:30:00

Ấp Phước An xã Phước Vinh

08:00:00

11:30:00

Ấp Phước Trung xã Phước Vinh

13:30:00

17:00:00

Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

13:30:00

17:00:00

Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

Lịch cúp điện huyện Trảng Bàng

Theo Công ty Điện lực Trảng Bàng:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

17:00:00

Ấp Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận

28/03/2023

07:30:00

17:00:00

Khu phố An Quới, An Phú phường An Hòa

29/03/2023

07:30:00

17:00:00

Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh

31/03/2023

07:30:00

17:00:00

Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu

Theo Công ty Điện lực Bến Cầu:   

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

13:30:00

17:00:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

13:30:00

17:00:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

28/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Cường xã Long Khánh

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

13:30:00

17:00:00

Ấp Long An xã Long Thuận

13:30:00

17:00:00

Ấp Long An xã Long Thuận

29/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Phi xã Long Thuận

08:00:00

11:30:00

Ấp Long Phi xã Long Thuận

13:30:00

17:00:00

Ấp Long Phi xã Long Thuận

13:30:00

17:00:00

Ấp Long Phi xã Long Thuận

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Theo Công ty Điện lực Tân Biên, tuần này không có lịch cúp điện. 

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Tân Châu xã Tân Phú

13:30:00

17:00:00

Ấp Tân Kiên xã Tân Hà

28/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp 2 xã Suối Dây

13:30:00

17:00:00

Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công

13:30:00

17:00:00

Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công

29/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Hội An xã Tân Hội

08:00:00

11:30:00

Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông

13:30:00

17:00:00

Ấp Đông Thành xã Tân Đông

30/03/2023

08:00:00

11:30:00

Ấp Đông Biên xã Tân Đông

13:30:00

17:00:00

Ấp Tân Hòa xã Tân Thành

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

Theo Công ty Điện lực Dương Minh Châu: 

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

17:00:00

Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

08:00:00

17:00:00

Tổ 6 ấp Phước Tân 2 xã Phan

08:00:00

17:00:00

Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

08:00:00

17:00:00

Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

28/03/2023

08:00:00

17:00:00

Tổ 8 ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

08:00:00

17:00:00

Tổ 8 ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

30/03/2023

08:00:00

17:00:00

TBA khách hàng Ngân hàng nông nghiệp Dương Minh Châu

01/04/2023

08:00:00

17:00:00

Tổ 2 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi

08:00:00

17:00:00

TBA khách hàng Bưu cục Truông Mít

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Tây Ninh tại đây: Lịch cúp điện Tây Ninh

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện

chọn