Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (29/5 - 4/6): Mất điện tại một số nơi ở huyện Dương Minh Châu

Theo lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất tuần này (29/5 - 4/6), huyện Dương Minh Châu bị cúp điện tại một số ấp trên địa bàn.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (29/5 - 4/6)

Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, huyện Gò Dầu, thị xã Hoà Thành, huyện Châu Thành, huyện Bến Cầu, huyện Tân Châu và huyện Dương Minh Châu sẽ bị mất điện tại một vài nơi trên địa bàn. 

Xem lịch cúp điện chi tiết từng khu vực dưới đây:

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

 Theo Công ty Điện lực Thành phố Tây Ninh: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 17:00 Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Bình, Hiệp Lễ thuộc phường Hiệp Ninh
30/5/2023 8:00 17:00 - Khu phố Hiệp Bình, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh
- Khu phố 1, 2, 3, 4, 7 phường IV
31/5/2023 8:00 17:00 Trạm chuyên dùng khách hàng
1/6/2023 8:00 17:00 - Trạm chuyên dùng khách hàng
- Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân
- Khu phố 1 phường I

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

Theo Công ty Điện lực huyện Gò Dầu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 17:00 - Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh
- Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức
- Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước.
31/5/2023 8:00 17:00 - Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh
- Khu phố Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu
1/6/2023 8:00 17:00 Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức

Lịch cúp điện thị xã Hòa Thành

Theo Công ty Điện lực thị xã Hoà Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 17:00 Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực huyện Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
1/6/2023 8:00 17:00 Ấp Tầm Long, xã Trí Bình
1/6/2023 8:00 11:30 Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền
Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền
1/6/2023 13:30 17:00 Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

Lịch cúp điện thị xã Trảng Bàng

Công ty Điện lực Trảng Bàng ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu

Theo Công ty Điện lực huyện Bến Cầu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
30/5/2023 8:00 17:00 Ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận
1/6/2023 8:00 11:30 Ấp Long An, xã Long Thuận

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Công ty Điện lực Tân Biên ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
30/5/2023 8:00 11:30 Khu phố 4 thị trấn Tân Châu

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

Theo Công ty Điện lực huyện Dương Minh Châu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
30/5/2023 8:00 17:00 - Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá
- Ấp Thuận An, xã Truông Mít
31/5/2023 8:00 17:00 Ấp Phước Tân, tổ 10 ấp Phước An, xã Phước Ninh
31/5/2023 14:00 17:00 Ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá
1/6/2023 8:00 17:00 Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Tây Ninh tại đây: Lịch cúp điện Tây Ninh

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện. 

chọn
Đèo Cả lấn sân bất động sản, bắt tay 4 doanh nghiệp làm khu đô thị gần 7.400 tỷ đồng ở TP Bắc Giang
Dự kiến từ tháng 9/2024, liên danh REQ - Thành Lợi - Lan Hạ - Đèo Cả - Tân Thành sẽ bắt đầu thi công các hạng mục tại Khu đô thị phía Tây Nam TP Bắc Giang. Theo chủ trương được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án này là 7.387 tỷ đồng.