Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (10/6 - 16/6): Nhiều nơi ở TP Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo mất điện

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (10/6 - 16/6), dự kiến nhiều nơi trên TP Mỹ Tho và nhiều ấp trên huyện Chợ Gạo bị cúp điện từ sáng đến chiều vào một số ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang mới nhất tuần này (10/6 - 16/6)

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (10/6 - 16/6), dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này.

Sau đây lịch cúp điện Tiền Giang chi tiết mà bạn có thể tham khảo:

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tho:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
9/6/2024
7:30:00 12:30:00
Một phần tỉnh lộ 870B, tỉnh lộ 864 xã Trung An, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho
7:30:00 12:30:00
Một phần tỉnh lộ 870B, tỉnh lộ 864 xã Trung An, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho
11/6/2024
7:30:00 10:00:00 Một phần Ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho
9:00:00 11:30:00 Một phần Ấp 3, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho
13:30:00 17:00:00 Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho
12/6/2024
7:00:00 17:00:00 Một phần xã Trung An, Phước Thạnh, TP Mỹ Tho
7:30:00 12:00:00 Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho
7:30:00 12:00:00 Một phần phường 1, TP Mỹ Tho
13:30:00 17:00:00 Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường 10 TP Mỹ Tho
13:30:00 17:00:00 Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho
16/06/2024 6:30:00 17:00:00 Một phần xã Trung An, Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Theo Công ty Điện lực Gò Công Đông:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/6/2024 7:30:00 15:30:00 Một phần ấp 4 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông
13/06/2024 7:00:00 17:00:00
Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Hòa, Vạn Thành, Hiệp Trị xã Bình Nghị, một phần ấp Vạn Thắng xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông
15/06/2024
7:30:00 15:30:00
Một phần xã Tân Tây, toàn bộ xã Tân Phước, Gia Thuận - huyện Gò Công Đông
7:30:00 15:30:00 Một phần ấp 5 xã Tân Tây
16/06/2024 7:00:00 17:00:00
Một phần ấp Dương Quới, Tân Xuân xã Phước Trung; một phần phần ấp Giồng Tân, Nghĩa Chí, Trại Cá xã Tăng Hòa; một phần KP Hòa Thơm TT Tân Hòa - huyện Gò Công Đông

 

Lịch cúp điện thị xã Gò Công

Theo Công ty Điện lực Gò Công:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/6/2024
7:30:00 11:30:00 Một phần Xã Tân Trung - thị xã Gò Công
14:00:00 17:00:00 Một phần Phường 2 - thị xã Gò Công
12/6/2024 7:00:00 15:00:00 Một phần Xã Tân Trung - thị xã Gò Công
13/06/2024
7:00:00 15:30:00 Một phần Xã Bình Xuân - thị xã Gò Công
15:30:00 17:30:00 Một phần Xã Tân Trung - thị xã Gò Công
16/06/2024 7:00:00 17:00:00 Một phần Phường Long Thuận và Long Hưng - thị xã Gò Công

 

Lịch cúp điện Gò Công Tây

Theo Công ty Điện lực Gò Công Tây:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
10/6/2024 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Khương Ninh xã Long Bình
11/6/2024 11:30:00 13:30:00 Một phần Khu phố 5 - TTVB
12/6/2024 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn
16/06/2024 7:00:00 17:00:00
- Toàn phần xã Bình Nhì, Vĩnh Hựu, Long Vĩnh, Long Bình, Bình Tân và TTVB
- Một phần ấp Bình Tây, Bình Đông và toàn phần ấp Bình Trung, Thạnh Lạc Đông xã Thạnh Nhựt
- Toàn phần ấp Bình Trinh, Thạnh Thới, Khương Thọ và một phần ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn.
- Toàn phần ấp Lợi An, Hòa Thạnh và 1 phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Thạnh Phú, Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh
- Toàn phần ấp Bình Phú và một phần ấp Binh Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương xã Bình Phú
- Một phần ấp Thạnh Bình xã Thạnh Trị

 

Lịch cúp điện Cai Lậy

Theo Công ty Điện lực Cai Lậy:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
12/6/2024 8:00:00 16:00:00
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy
14/06/2024 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai Lậy
15/06/2024 6:30:00 17:00:00 Xã Tân Phong huyện Cai Lậy

 

Lịch cúp điện Tân Phước

Công ty Điện lực Tân Phước ghi nhận không có thông tin ngừng cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Theo Công ty Điện lực Chợ Gạo:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
10/6/2024
8:00:00 15:00:00
Ấp An Lạc Thượng, An Lạc Trung xã Xuân Đông, ấp Bình An, Tân Tỉnh xã Song Bình
13:30:00 17:00:00 Ấp Đăng Phong xã Thanh Bình
11/6/2024
8:00:00 15:00:00
Ấp Tân Tỉnh, Bình Long xã Song Bình, ấp Bình Hòa xã Long Bình Điền
13:30:00 17:00:00 Ấp Đăng Phong xã Thanh Bình
12/6/2024 8:00:00 15:00:00
Ấp Bình Long xã Bình Ninh, ấp Bình Quới xã Bình Phục Nhứt và khu 3, TT Chợ Gạo
13/06/2024
8:00:00 15:00:00
Ấp An Khương xã An Thạnh Thủy, Khu 2, TT Chợ Gạo, ấp Bình Khương 1 xã Bình Phục Nhứt
7:30:00 16:30:00
Một phần ấp Mỹ An A xã Mỹ Tịnh An, ấp Phú Lợi C xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo
14/06/2024
8:00:00 15:00:00
Ấp Bình Khương 2 xã Bình Phục Nhứt, ấp Hòa Thạnh xã Bình Ninh, Khu 3, TT Chợ Gạo
7:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo
13:30:00 16:30:00 Một phần xã Tân Bình Thạnh huyện Chợ Gạo
15/06/2024 8:00:00 15:00:00 Khu 2, Khu 3, TT Chợ Gạo

 

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
14/06/2024 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, Tam Hiệp huyện Châu Thành

 

Lịch cúp điện Cái Bè

Theo Công ty Điện lực Cái Bè:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
15/06/2024
7:00:00
17:00:00
Toàn xã An Cư, Hậu Thành, thị trấn Cái Bè
Toàn xã An Cư, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B huyện Cái Bè
Toàn xã An Cư, Mỹ Hội huyện Cái Bè
Toàn xã An Cư, Đông Hoà Hiệp, Hoà Khánh, Hậu Thành, Thiện Trí, Thiện Trung, Mỹ Trung, Mỹ Hội
Một phần xã An Cư, Mỹ Hội huyện Cái Bè
Toàn bộ Thị trấn Cái Bè và toàn bộ các xã An Cư, Đông Hiệp, Hậu Thành thuộc huyện Cái Bè

 

Lịch cúp điện Tân Phú Đông 

Theo Công ty Điện lực Tân Phú Đông:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/6/2024 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông
13/06/2024
8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông
10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Tân Ninh xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông
14:00:00 17:00:00 Một phần ấp Bãi Bùn xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
Hé lộ tình tiết bữa trưa 'bàn kế' huy động hơn 30.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan khai nhận đã mời lãnh đạo SCB, TVSI, Vạn Thịnh Phát tới ăn trưa để bàn kế hoạch phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.