Lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (20/3-26/3): Một số khu vực bị cúp điện đột xuất

Theo lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (20/3-26/3), dự kiến một số khu vực nào có lịch ngừng cung cấp điện, người dân cần theo dõi và nắm rõ lịch để tránh gây ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (20/3-26/3)

Dưới đây là lịch cúp điện Trà Vinh tuần này chi tiết: 

Lịch cúp điện thành phố Trà Vinh

Theo Công ty Điện lực TP Trà Vinh:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

19/03/2023

12:21:00

12:21:00

Không mất điện khách hàng

12:28:00

12:28:00

 

21/03/2023

07:30:00

13:00:00

- Đường Nguyễn Du, Thạch Thị Thanh; - Khu vực Chùa Âng và Bảo Tàng Dân Tộc; - Toàn ấp Ba Se – xã Lương Hòa; - Khóm 6 Phường 8; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng, Trường trung cấp Pali Khơmer, Miếu Bà Ba Se.

22/03/2023

07:30:00

08:30:00

Trạm chuyên dùng

09:00:00

11:00:00

Trạm chuyên dùng

11:15:00

12:15:00

Trạm chuyên dùng

12:30:00

13:30:00

Trạm chuyên dùng

23/03/2023

07:30:00

15:00:00

Một phần ấp Huệ Sanh, Sa Bình – xã Long Đức (khu vực đường qua cầu Huyện Đệ)

24/03/2023

07:30:00

15:00:00

Khóm 10 phường 9-1

07:30:00

11:30:00

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bảy Chi 3 và Hộ KInh doanh Lương Minh

12:00:00

14:00:00

Trạm chuyên dùng

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Theo Công ty Điện lực Cầu Ngang:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

20/03/2023

07:00:00

13:00:00

Một phần ấp các ấp Lạc Thạnh A, Cầu Vĩ, Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn.

21/03/2023

06:30:00

17:00:00

Ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây

06:30:00

17:00:00

Xã Hiệp Mỹ Tây

22/03/2023

06:30:00

17:00:00

Xã Hiệp Mỹ Đông, một phần các ấp La Bang, Sơn Lang xã Long Sơn. Một phần ấp Tư và một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.

23/03/2023

06:30:00

17:00:00

Ấp Rạch, một phần ấp Nô Công xã Thuận Hòa và một phần ấp La Bang xã Long Sơn.

08:00:00

15:30:00

Một phần ấp Cà Tum B xã Vinh Kim.

24/03/2023

06:30:00

14:00:00

Xã Long Sơn (trừ ấp Ô Răng và ấp La Bang), ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây.

11:00:00

14:00:00

xã Hiệp Mỹ Tây

Lịch cúp điện Cầu Kè

Theo Công ty Điện lực Cầu Kè:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

08:00:00

08:45:00

Trạm Châu Điền 2 thuộc Ấp Ô Tưng A xã Châu Điền

09:00:00

09:45:00

Trạm Kinh Xáng 2 thuộc Ấp Kinh Xáng xã Phong Phú

13:30:00

14:15:00

Trạm Cấp Nước Cồn Tân Qui thuộc Ấp Tân Quy 2 xã An Phú Tân

14:45:00

15:30:00

Trạm Xã An Phú Tân thuộc Ấp An Trại xã An Phú Tân

24/03/2023

07:00:00

16:30:00

Ấp Ô Mịch, một phần ấp Rùm Sóc xã Châu Điền

Lịch cúp điện Trà Cú

Theo Công ty Điện lực Trà Cú:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

21/03/2023

08:00:00

08:30:00

Mất điện trạm Diệp Tấn Thành

09:00:00

10:00:00

Mất điện trạm Sà Vần A.

09:00:00

10:00:00

Mất điện trạm Phòng khám Nguyễn Thiên Nhiên.

10:30:00

11:30:00

Mất điện trạm Sà Vần A1.

13:30:00

14:00:00

Mất điện trạm Giồng Cao.

14:30:00

15:00:00

Mất điện trạm Rạch Bót.

16:00:00

16:30:00

Mất điện trạm Cây Da Tập Sơn 1.

22/03/2023

08:00:00

08:30:00

Mất điện trạm Lê Văn Kha.

08:00:00

16:00:00

Mất điện một phần Khóm 7- thị trấn Định An.

09:00:00

09:30:00

Mất điện trạm Trầm Túc.

10:00:00

10:30:00

Mất điện trạm Mé Láng Trà Cú 2.

13:30:00

14:00:00

Mất điện trạm Nguyễn Văn Anh.

14:30:00

15:30:00

Mất điện trạm Trần Thanh Long

16:00:00

16:30:00

Mất điện trạm Hà Tấn Hưng.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Theo Công ty Điện lực Tiểu Cần:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

21/03/2023

07:00:00

12:00:00

Ấp Cầu Tre - xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

22/03/2023

07:15:00

08:15:00

Ấp Cây Hẹ - xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

08:15:00

09:15:00

Một phần ấp Cây Hẹ - xã Phú Cần

09:15:00

10:15:00

Một phần ấp Đại Mong - xã Phú Cần

10:15:00

11:00:00

Một phần ấp Hòa Trinh - xã Hùng Hòa

13:15:00

14:30:00

Một phần ấp Ngãi Phú 1 - xã Ngãi Hùng

14:45:00

15:45:00

Một phần ấp Sóc Tràm - xã Tân Hòa

15:50:00

16:50:00

Một phần ấp Tân Thành Tây - xã Tân Hòa

Lịch cúp điện thị xã Duyên Hải

Theo Công ty Điện lực thị xã Duyên Hải:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

20/03/2023

08:00:00

11:00:00

Mất điện một phần Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

08:00:00

11:00:00

Mất điện một phần Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

13:00:00

15:00:00

Mất điện một phần Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

13:05:00

15:00:00

Mất điện một phần Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

21/03/2023

08:00:00

17:00:00

Mất điện một phần Ấp 15, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

08:00:00

13:00:00

Mất điện một phần Ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

13:30:00

15:30:00

Mất điện một phần Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải

23/03/2023

08:00:00

10:00:00

Mất điện một phần Khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

08:00:00

12:00:00

Mất điện một phần Ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

10:10:00

12:10:00

Mất điện một phần Khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

13:00:00

15:00:00

Mất điện một phần Ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

13:00:00

15:00:00

Mất điện một phần Khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

Lịch cúp điện Càng Long

Theo Công ty Điện lực huyện Càng Long:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

21/03/2023

07:30:00

11:00:00

Ấp Rạch Rô 2 xã Nhị Long

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

20/03/2023

09:00:00

11:00:00

Một phần ấp Lang Khoét xã Song Lộc

23/03/2023

11:00:00

12:00:00

Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc

13:00:00

14:00:00

Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc

Lịch cúp điện Duyên Hải

Theo Công ty điện lực Duyên Hải:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

21/03/2023

09:00:00

11:30:00

Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

22/03/2023

08:30:00

10:30:00

Ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

13:00:00

14:00:00

Ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

14:30:00

17:00:00

Ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

 Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

 
chọn
Quảng Ninh quy hoạch ba đường sắt đô thị, tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển
Có ba tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch mới ở Quảng Ninh với tổng chiều dài hơn 293 km; trong đó tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển, đoạn cuối qua sân bay Vân Đồn.