Nam Định đấu giá 117 lô đất tại huyện Hải Hậu, khởi điểm từ 6,5 triệu đồng/m2

117 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có diện tích 90 - 280 m2/lô.

Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Hải Hậu .

Cụ thể là quyền sử dụng 59 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cuộc đấu giá thứ hai). Các thửa đất có diện tích 90 - 280 m2/lô với giá khởi điểm 6,5 - 7,1 triệu đồng/m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin 59 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình từ thông báo).

 

Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 21/6 đến trước 15h ngày 11/7 tại UBND xã Hải Xuân và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng đối với từng lô đất tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 7h ngày 14/7 tại hội trường UBND xã Hải Xuân.

Bên cạnh đó, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cũng ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Hải Hậu.

Cụ thể là quyền sử dụng 58 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cuộc đấu giá thứ ba). Các thửa đất có diện tích 90 - 113 m2/lô với giá khởi điểm 6,5 triệu đồng/m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thông tin 58 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình từ thông báo).

 

Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 21/6 đến trước 15h ngày 18/7 tại UBND xã Hải Xuân và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng đối với từng lô đất tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 7h ngày 21/7 tại hội trường UBND xã Hải Xuân.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường, địa chỉ Tổ 3 (Tổ 18 cũ) thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, điện thoại/fax 02283.769.769.

chọn
Nhóm PC1 đón bước tiến lớn tại hai dự án công nghiệp ở Hà Nam và Bắc Giang
Western Pacific vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư hai khu công nghiệp tại Hà Nam và Bắc Giang. Đây là một doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn PC1, được PC1 mua vốn kể từ 2021.