Ngân sách tăng mạnh tiền từ thuế thu nhập cá nhân và sử dụng bất động sản

Tiền thu từ thuế thu nhập cá nhân, cho thuê đất và sử dụng đất là những khoản thu có mức tăng trưởng cao trong quý I/2022.
Theo thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế quý I/2022 của Tổng cục Thuế,  tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Trong đó thu nội địa ước đạt 374.581 tỷ đồng, bằng 32,7% so với dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô ước đạt 14.739 tỷ đồng, bằng 52,3% so với dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ.
 
Đáng chú ý, tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân là hai khoản thu có tỷ lệ đạt cao so với dự toán, lần lượt ở mức 38% và 43,3%.
 
Chỉ riêng ba tháng đầu năm, khoản từ thuế thu nhập cá nhân tăng 20,6% so với cùng kỳ, đạt 50.700 tỷ đồng, hoàn thành gần một nửa kế hoạch cả năm. Trong khi đó, thu tiền cho thuê đất tăng 26,9% và thu từ tiền sử dụng đất tăng 21%.

Ngoài ra, một số khoản thu, sắc thuế khác cũng có mức tăng trưởng dương trong ba tháng đầu năm là thuế bảo vệ môi trường (tăng 7,1%); lệ phí trước bạ (tăng 5,1%); phí, lệ phí (tăng 4,2%),...

Tổng cục Thuế cho biết thu ngân sách quý I/2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục.

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I năm 2022 tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước (bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động). Tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%.

Khu vực dịch vụ trong quý I/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như: hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.