NHNN bổ nhiệm một Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

Bà Bùi Thúy Hằng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ kể từ ngày 15/10/2020.
NHNN bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Bùi Thúy Hằng. (Ảnh: SBV)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thúy Hằng -Trưởng phòng Chính sách tín dụng, Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

Theo đó, bà Bùi Thúy Hằng sẽ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ kể từ ngày 15/10/2020. 

Hiện Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ là ông Phạm Thanh Hà.

Trước khi làm Phó Thống đốc NHNN từ năm 2014 tới nay, bà Nguyễn Thị Hồng cũng từng là Phó Vụ trưởng Phụ trách, sau đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN.

Theo NHNN, Vụ Chính sách tiền tệ có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng chính sách tiền tệ Quốc gia và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ theo qui định của pháp luật.


chọn