Những giao dịch buộc phải thanh toán qua ngân hàng mà khách hàng cần nhớ

Thanh toán một số giao dịch trong lĩnh vực chứng khoán, thuế, thanh toán trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước như giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh gân hàng nước ngoài đối với khách hàng bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố danh mục 13 giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. Theo đó, trong lĩnh vực chứng khoán, các giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng gồm thanh toán giao dịch chứng khoán; thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ; giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán.

the

Ngân hàng Nhà nước đã công bố danh mục 13 giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. (Ảnh minh họa: SBV).

Với thu ngân sách nhà nước, các đơn vị, tổ chức kinh tế phải thực hiện nộp ngân sách nhà nước tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước. Đối với cá nhân, đơn vị, tổ chức khác khi thực hiện nộp ngân sách nhà nước cần ưu tiên thanh toán qua các kênh không dùng tiền mặt.

Về chi ngân sách và các khoản chi khác, như lương và các khoản chi với Kho bạc sẽ thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản mở tại Kho bạc tới tài khoản của người cung cấp hàng hoá, dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách và người thụ hưởng khác (trừ những trường hợp được phép chi tiền mặt theo quy định).

Với các loại thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng (các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định).

Về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp; giao dịch vay, cho vay và trả nợ… cũng bắt buộc thực hiện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các lĩnh vực thuộc quản lí của ngân hàng Nhà nước, giao dịch thanh toán trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước; giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng cũng bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.

Văn phòng Chính phủ mới đây cũng đã có văn bản về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, đăng tải danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Vào tháng 1/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 với những nội dung nhằm tạo sự chuyển biến về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động. Một trong những nội dung của Nghị quyết này là việc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thành phố cần chỉ đạo yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ưu tiên các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Nội dung này yêu cầu hoàn thành trước tháng 12/2019.

Ngân hàng Nhà nước được chỉ đạo phối hợp với Bộ Tài chính liệt kê và công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định nhằm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch về bất động sản.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7/2018, Việt Nam là quốc gia có lượng giao dịch phi tiền mặt thấp nhất trong khu vực, chỉ đạt 4,9%, trong khi tỉ lệ này ở Trung Quốc là 26,1%, còn Thái Lan là 59,7%.

chọn